Økonomi

Indtægter

Foreningen Agapes arbejde drives fortrinsvis ved frivillige gaver og medlemskontingenter. Derudover er der indtægter i form af betaling for terapi, betaling for foredrag og kurser, samt støtte fra tips og lotto midlerne (den såkaldte LOTFRI pulje).

LOTFRI puljen gives til landsdækkende, frivillige, sociale institutioner efter følgende kriterier: "Den sociale indsats skal være organisationens hovedformål, eller udgøre en væsentlig del af organisationens aktiviteter. Det kan blandt andet være et formål eller aktivitet, der retter sig mod forsørgelsesproblemer, omsorgsproblemer, eller sociale integrationsproblemer enten i form af konkrete problemer eller forebyggelse af sådanne." (Socialstyrelsen).

Regnskab

Foreningens regnskab er offentligt tilgængeligt. Den seneste årssrapport kan ses her.

Fradragsberettiget

Agape er godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver efter gældende skatteregler - se nedenstående retningslinier.

Du kan læse mere om muligheden for at støtte Agape under siden "støt".

Regler

Hvis du ønsker at anvende gaver til Agape som fradrag på selvangivelsen, så skal du oplyse dit CPR nummer til sekretariatet gerne på info@agape.dk

Skatteregler for gaver

 • På selvangivelsen kan du fratrække det samlede gavebeløb fra første krone.
 • Det maksimale fradrag, du kan få, er 14.800 kr. i 2014.
 • Ægtefæller kan således tilsammen opnå et fradrag på op til 29.600 kr. (2 x 14.800).

Skatteregler for gavebreve

 • Ved gavebreve binder man sig for et beløb eller en procentsats i minimum 10 år.
 • Der er skattefradrag for hele gavebeløbet på selvangivelsen.
 • Et gavebrev kan tegnes på to måder:
  a) Du forpligter dig til at give et fast årligt beløb i mindst 10 år uanset din indkomst.
  b) Du forpligter dig til at give en fast procentdel af din personlige indkomst eller skattepligtige indkomst i minimum 10 år.
 • Du må give op til 15% af bruttoindtægten, dog altid op til 15.000,- kr.
 • Gaven kan indbetales i én eller flere rater, og hele gaven skal hvert år være indbetalt senest d. 31. december.
 • Et gavebrev er retsligt bindende, men gælder kun så længe den, der har tegnet det, lever.
 
»Sjælesorgskursus i Silkeborg
 
23-08-2017 - 13-12-2017Kursus
 
Agapehuset, Silkeborg
»Personlig Udvikling
 
15-09-2017 - 12-01-2018Kursus
 
Fredericia Missionshus
»Informationsaften ved Annette Bech Vad
 
29-09-2017Mød Agape
 
Faster IM
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
05-10-2017Mød Agape
 
Vildbjerg IM
»Kursusaften ved Ole Rabjerg
 
05-10-2017Intern
 
Café Kilden, Herning
»Temadag for kvinder midt i livet
 
06-10-2017Temadag
 
Vildbjerg Kirkecenter
»Kursusdag: Psykisk arbejdsmiljø (lukket arr.)
 
10-10-2017Kursus
 
Blå Kors Hobro
»Sjælesorg og FamilieRådgivning
 
24-10-2017 - 16-06-2018Kursus
 
Nordvestkirken, Kbh. NV
© 2017 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger