Vejledningsgruppe for sjælesørgere to steder i Danmark

Arbejdsvejledning giver større arbejdsglæde

Har du jævnligt sjælesørgeriske opgaver i din menighed, har du også behov for vejledning. Her præsenteres et vejledningstilbud i grupper for sjælesørgere.
Tilbuddet udbydes af sjaelesorg.dk og Agape.

En vejledningsgruppe består af seks deltagere foruden vejleder.

Vi søger at etablere en gruppe for sjælesørgere, der har det som en del af jobbet og en gruppe for sjælesørgere, som har det som en frivillig opgave. Dan K. Månsson er vejleder i begge grupper.

Ansøgning om deltagelse sker her på agape.dk (se links herunder) senest den 1. august 2017. Du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse fra Agape på din deltagelse.

I løbet af et år samles gruppen tre gange af tre timers varighed. Den første time tager vi et emne op, som er relevant for deltagerne. De næste to timer arbejder vi med tematikker fra deltagernes egen erfaringsverden. Tavshedspligten i forhold til disse er absolut for alle deltagere.

I gruppearbejdet vægtes læring gennem refleksion over egen praksis. Derfor bringer deltagerne erfaringer fra deres arbejde (sjælesorg, kirkelige handlinger, forkyndelse og undervisning) og arbejdssituation i spil. Gennem styret (metodisk) samtale i gruppen får den enkelt mulighed for at reflektere over sine erfaringer og erhverver ny indsigt og udvikling.

Vejledningsgruppe i Silkeborg

Datoer:  Torsdag 24. august 2017
  Mandag 13. november 2017
  Onsdag 7. februar 2018
   
Tid: kl. 13:00 - 16:00  For sjælesørgere der har det som en del af jobbet
  kl. 18:00 - 21:00  For sjælesørgere som har det som frivillig opgave
   
Pris: 1.500 kr.              hvis man er selvbetalende
  2.000 kr.              hvis arbejdsgiver betaler
   
Sted: Agapehuset, Bredhøjsvinget 1, 8600 Silkeborg.
  Spørgsmål kan rettes til Dan Månsson på post@sjaelesorg.dk/29264434

TILMELD DIG HER


Vejledningsgruppe i København

Datoer:  Tirsdag 29. august 2017
  Tirsdag 21. november 2017
  Tirsdag 6. februar 2018 
   
Tid: kl. 13:00 - 16:00  For sjælesørgere der har det som en del af jobbet
  kl. 18:00 - 21:00  For sjælesørgere som har det som frivillig opgave
   
Pris: 1.500 kr.              hvis man er selvbetalende
  2.000 kr.              hvis arbejdsgiver betaler
   
Sted: Nansensgade 94, tæt på Bethesda og Nørreport Station.
  Spørgsmål kan rettes til Dan Månsson på post@sjaelesorg.dk/29264434

TILMELD DIG HER

 
»Seminar ved Annette Bech Vad
 
01-08-2017Mød Agape
 
Skovgårde Bibelcamping
»Sjælesorgskursus i Silkeborg
 
23-08-2017 - 13-12-2017Kursus
 
Agapehuset, Silkeborg
»Fyraftensmøde: Stress og skam
 
25-08-2017Temadag
 
Agapehuset, Silkeborg
»Vejledningsgruppe for sjælesørgere (Kbh.)
 
29-08-2017 - 06-01-2018Forløb
 
København
»Vejledningsgruppe for sjælesørgere (Silk.)
 
29-08-2017 - 06-02-2018Forløb
 
Agapehuset, Silkeborg
»Personlig Udvikling
 
15-09-2017 - 12-01-2018Kursus
 
Fredericia Missionshus
»Informationsaften ved Annette Bech Vad
 
29-09-2017Mød Agape
 
Faster IM
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
05-10-2017Mød Agape
 
Vildbjerg IM
© 2017 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger