Fortrængt incest

Af Astrid Baun, teolog og forfatter, 23. april 2019
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
 
Seksuelle overgreb kan forebygges

>> Aktuel konference om forebyggelse af seksuelle overgreb i kirkelige miljøer

Seksuelle krænkelser og overgreb sker desværre med jævne mellemrum, og det er lige skræmmende og overrumplende hver gang.

Med behandlingen af dette tema har Agape et stærkt ønske om at yde hjælp og inspiration til at forebygge seksuelle overgreb.

Læs hele introduktionen til dette tema ved landsleder Annette Bech Vad
Illustration

Først da Astrid og Erik sidder hos psykoterapeuten, går det op for Astrid, at hendes vrede mod hendes mand egentlig hander om vrede mod hendes egen far, der havde forgrebet sig på hende som teenager og ung. Det havde hun fortrængt.


Indtil jeg var 46 år, havde jeg ingen anelse om, at jeg havde været udsat for seksuelle overgreb fortrinsvis som stor pige og i mine tidlige teenageår. Jeg var klar over vanskelige forhold i mit barndomshjem men ikke dette.

På den ene side tænker jeg, at det er forfærdeligt med en sådan fortrængning. På den anden side har den måske gjort, at jeg ikke gik i stykker(?) Men den betød, at jeg ikke kunne bede nogen om hjælp, for jeg kendte ikke mit behov. Derfor kunne svære følelser - og særligt vreden - komme til at fylde meget. Det førte til, at min mand og jeg søgte hjælp hos en psykoterapeut.

Incestramt hustru

Da det i terapirummet gik op for mig, hvad min vrede mod min mand handlede om - nemlig vrede mod min far, fik jeg et chok. Mit verdensbillede smuldrede.

Jeg mistede mig selv to gange: Det sorgløse og glade barn, som jeg ensidigt havde husket fra min barndom, og den voksne, som havde bygget sit liv på en løgn.

Det blev naturligvis også voldsomt for min mand. Senere, da jeg begyndte at rejse mig, blev der tale om en ny orientering i mit liv. Jeg måtte finde ud af, hvem jeg så var, og hvad jeg ville med mig.

Min mand skulle prøve at følge med i dette: Hvem var/blev hun nu, og hvordan skulle jeg forholde mig til det?

Skyldfølelse overfor min mand

Min mand skriver selv om sin oplevelse af at leve sammen med en incestramt. Jeg har naturligvis været vidende om, at angsten, sorgen, vreden, depressiviteten har stillet store krav til min mand. Jeg har følt megen skyld og tænkt, at nu kunne han ikke holde mig ud længere. Jeg kan bedst beskrive dette og hans trofasthed med følgende ord fra min bog:

”Kunne jeg blot love, at det aldrig vil ske igen. Dette tærende, som suger kraften ud af os begge. Denne vrede og angst, som tynger os til døde. Som skræmmer livet af os. ”Herren tugtede mig hårdt, men han overgav mig ikke til døden.” Sådan læste vi det med hinanden. Herrens tugt – eller min ondskab? ”Men han overgav os ikke til døden”. Tør jeg tro det? Tør du? Har vi noget valg, hvis livet skal vare ved? Jeg beder dig ikke om at tro på mig – sporene skræmmer! Men tro Guds forjættelse – og din egen kærlighed!”

”Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget”. ”Mand, elsk din hustru, som Kristus elskede kirken”. “Dette kender du, det er dit. Gennem dig erfarer jeg Guds kærlighed. Tak!”

Incestramt mor

At være udsat for overgreb medfører også stor usikkerhed om identitetsfølelse. Hvem er jeg som kvinde, som hustru og mor? Dette blev forstærket af min egen mors usikkerhed og depressive sind. Jeg tror, jeg på nogle måder har været en ok mor. Men det er svært - især for en datter - at spejle sig i et menneske, som kæmper med egen identitet.

Efter afdækningen af incesten gik der nogen tid, før vore børn fik noget at vide. Jeg talte med dem hver for sig. En af dem, som sad sammen med mig på gulvet i stuen, sagde: ”Mor, nu kan vi da ikke falde dybere!” En anden kunne ikke tro på mig. Han sagde senere: “Det vil jo betyde, at min gode, rare morfar var et dårligt menneske!” Jeg svarede: ”Jeg ved, hvad du mener. Det var også svært for mig at acceptere, at min gode, rare far kunne være sådan et dårligt menneske. Men det var en og samme person, der rummede disse modstridende sider i sig.”

Jeg tænker, at det er vigtigt at tale med sine børn, hvis man har været udsat for seksuelt overgreb, for at ringene i vandet ikke skal brede sig i form af fortielser, som fører til andre vanskeligheder. Men det skal ske med nænsomhed og på en måde, så barnet ikke tager min byrde på sig. Jeg gjorde det efter at have snakket med min terapeut og min mand om det.

Senere har jeg haft samtaler med børnene hver især i forsøg på at opnå åbenhed omkring, hvad det, at deres mor var ramt, har givet dem af vanskeligheder i opvæksten. Jeg er taknemmelig for, at der er accept og kærlighed imellem os i dag.

Guds tilgivelse

Paulus skriver et sted: ”Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største”. Jeg har følt, at jeg gjorde Paulus rangen stridig (kunne måle sig med Paulus. Red.). Det værste en mor kan gøre er at gøre sine børn ondt. Det er som om et væskende sår vil bryde igennem den rene bandage, som kan sammenlignes med Guds tilgivelse og frelse.

Det, jeg har gjort og forsømt, kan aldrig glemmes. Jeg kan aldrig pille disse ting ud af mit livs kalender. Det er utilgiveligt. Så meget mere overbevisende er det, at når Gud rækker mig sin barmhjertighed og tilgivelse for netop dette, handler det ikke om noget selvfølgeligt, men om sitrende liv og virkelighed. I takt med tiden og med erfaringen af, at det går vore børn godt, er selvbebrejdelserne klinget af.

Der er gået en del år. De svære ting har i stor grad mistet deres kraft. Det gode er nu, at min mand og jeg kan se tilbage på noget, som var meget svært, men også at vi har fået mere ærlighed, kærlighed og harmoni i vort liv. Vi har erfaret Guds og menneskers hjælp og tilgivelse og kærlighed fra den unge generation.

Min tilgivelse

Jeg fik Guds hjælp til at tilgive min far. Det skete under det ord fra Gud, som gjaldt/gælder for os begge: ”Min nåde er dig nok”.
Det er således vigtigt for mig at pointere, at jeg på ingen måde ønsker, at andre har vrede tanker om min far.

--

Fra kaos til helhedBOG: ”Fra kaos til helhed”
En beretning om seksuelt overgreb
Af Astrid Baun

 

 

 Kategori: Seksuelle overgreb

Relaterede emner:
SeksualitetSelvværdSkamTilgivelseÆgteskab
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
© 2020 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger