Sjælesorgskursus

Anbefaling ved Daniel Søgaard Lind
Agape og sjaelesorg.dk arrangerer et kursus i sjælesorg, som forløber over et halvt år.

Målet med sjælesorgskurset er, at deltagerne bliver:
  • udrustet til at øve sjælesorg i menighedslivet
  • bevidste om egen person i sjælesorgens rum
  • i stand til at møde det hele menneske i sjælesorgen
  • fortrolige med brugen af sjælesorgens midler
  • skærpe opmærksomheden på grænsefladerne mellem sjælesorg og terapi
Emnerne, der undervises i på kurset, er et udsnit af de temaer, man som sjælesørger kan møde i sjælesorgens rum.

Hvor skal vi holde sjælesorgskurset næste gang?

Har du eller din kirke ønske om, at kurset afholdes i dit lokalområde, så kontakt Annette på annette@agape.dk eller ring til sekretariatet på tlf. 8680 6022.MÅLGRUPPE
Præster, sognemedhjælpere, diakoner, menigheders sjælesorgsteams, personer med sjælesørgeriske opgaver i menighedsmæssig sammenhæng, ansatte i missionsbevægelser m.fl.

UNDERVISERE PÅ KURSET
Dan K. Månsson, cand. theol. med videreuddannelse i sjælesorg fra Norge. Dan er indehaver af sjaelesorg.dk og tilbyder personlig sjælesorg, kurser og faglig vejledning for andre sjælesørgere. Dan er underviser og kursusleder.

Elli Kappelgaard, psykolog i Agape, underviser på samling 3.


Annette Bech Vad, landsleder i Agape, underviser og kursusleder. Ole Rabjerg, autoriseret psykolog i Agape, underviser på samling 2.
OMFANG

7 samlinger á 3 lektioner med tre ugers mellemrum (lørdag 3x2 lektioner). Tiden mellem samlingerne bruges til refleksion, træning og forberedelse. Der gives ingen pligt-læsning, men en del anbefalet litteratur vil øge udbyttet af undervisningen.

Download litteraturliste her

Anbefaling ved Henrik Kildahl
TIDSPUNKT

Kurset afholdes onsdage kl. 13-16 og en enkelt lørdag kl. 9-12 og kl 13-16.
Det er muligt at komme en time før og spise sin medbragte mad sammen med andre deltagere, inden undervisningen går i gang.
Køkkenets faciliteter kan bruges til tilberedning.
Viser det sig, at der er basis for 2 kurser, afholdes der også et aftenhold.

DELTAGERE
Min. 10 deltagere. Max. 20 deltagere.
Af hensyn til dynamikken i gruppen, forventes det, at man deltager i alle syv samlinger.
Deltagernes forudsætninger og erfaringer med sjælesorg vil være forskellige. Det forventes, at alle har erfaring med sjælesorg og man arbejder med på hinandens udvikling af sjælesørgerisk kompetence.

PRIS
4.500 kr. pr. deltager. Dertil udgifter til relevant/ anbefalet litteratur.
3.900 kr. pr. studerende.

TILSKUD
Du kan evt. søge tilskud hos din arbejdsgiver eller det sted, du er sjælesørger.
Er finansieringen en udfordring, kan du søge tilskud ved Agapes støttepulje.
Læs mere om støttepuljen her.Download: Program for Sjælesorgskursus 2017

 
Aktuelt
Illustration
 
»Vejledningsgruppe for sjælesørgere
 
08-02-2018 - 21-06-2018
 
Agapehuset, Silkeborg
© 2018 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger