EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint

Sjælesorgskursus

Bliver du jævnligt brugt som sjælesørger i din menighed? Tag på sjælesorgskursus og bliv bedre udrustet i din tjeneste. 

Målet med sjælesorgskurset er, at deltagerne bliver:
  • udrustet til at øve sjælesorg i menighedslivet
  • bevidste om egen person i sjælesorgens rum
  • i stand til at møde det hele menneske i sjælesorgen
  • fortrolige med brugen af sjælesorgens midler
  • skærpe opmærksomheden på grænsefladerne mellem sjælesorg og terapi
Emnerne, der undervises i på kurset, er et udsnit af de temaer, du som sjælesørger kan møde i sjælesorgens rum.

Anbefalinger fra tidligere kursister

Anbefaling ved
Daniel Søgaard Lind

Anbefaling ved
Tove Kristensen

Anbefaling ved
Henrik Kildahl

 

MÅLGRUPPE
Præster, sognemedhjælpere, diakoner, menigheders sjælesorgsteams, personer med sjælesørgeriske opgaver i menighedsmæssig sammenhæng, ansatte i missionsbevægelser m.fl.


UNDERVISERE PÅ KURSET

Dan K. Månsson, cand. theol. med videreuddannelse i sjælesorg fra Norge. Dan er indehaver af sjaelesorg.dk og tilbyder personlig sjælesorg, kurser og faglig vejledning for andre sjælesørgere. Dan er underviser og kursusleder.

Elli Kappelgaard, psykolog i Agape, underviser på sjælesorgskurset.


Annette Bech Vad, landsleder i Agape, underviser og kursusleder. Rebecca Schønherr Thomsen, psykolog i Agape, underviser på sjælesorgskurset.


OMFANG

7 samlinger med tre ugers mellemrum. Tiden mellem samlingerne bruges til refleksion, træning og forberedelse. Der gives ingen pligt-læsning, men en del anbefalet litteratur vil øge udbyttet af undervisningen.

Download litteraturliste her

PRIS
5.000 kroner per deltager. Dertil evt. udgifter til relevant/anbefalet litteratur.


Næste sjælesorgskursus løber af stablen efteråret 2021 i Sct. Michaelis Kirke i Fredericia. DELTAGERE
Min. 15 og max. 25 deltagere.
Af hensyn til dynamikken i gruppen forventes det, at man deltager i alle syv samlinger.
Deltagernes forudsætninger og erfaringer med sjælesorg vil være forskellige. Det forventes, at alle har erfaring med sjælesorg, og man arbejder med på hinandens udvikling af sjælesørgerisk kompetence.


TILSKUD
Du kan evt. søge tilskud hos din arbejdsgiver eller det sted, du er sjælesørger.
Er finansieringen en udfordring, kan du søge tilskud ved Agapes støttepulje.
Læs mere om støttepuljen her.


TILLÆG TIL KURSET
I tillæg til kurset kan deltagere, som ønsker yderligere refleksion vedrørende egen sjælesorgspraksis, modtage individuel supervision undervejs og/eller efterfølgende hos Dan Månsson. Prisen er 650 kroner per vejledningstime. Fokus her er sjælesørgerens person og arbejdsmåde - ikke konfidentens livssituation.

LOKALE KURSER


Vi afholder gerne lokale sjælesorgskurser, hvis I kan samle et hold. Kontakt Agapes sekretariat og hør nærmere.


EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
Aktuelt
Illustration
 
»Sjælesorgskursus 2021
 
18-08-2021 - 15-12-2021Kursus
 
Sct. Michaelis Kirke i Fredericia
© 2021 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger