EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint

Sjælesorgskursus

Bliver du jævnligt brugt som sjælesørger i din menighed? Tag på sjælesorgskursus og bliv bedre udrustet i den tjeneste. Agape og sjaelesorg.dk arrangerer i efteråret 2019 et Sjælesorgskursus i Skjern.

Målet med sjælesorgskurset er, at deltagerne bliver:
  • udrustet til at øve sjælesorg i menighedslivet
  • bevidste om egen person i sjælesorgens rum
  • i stand til at møde det hele menneske i sjælesorgen
  • fortrolige med brugen af sjælesorgens midler
  • skærpe opmærksomheden på grænsefladerne mellem sjælesorg og terapi
Emnerne, der undervises i på kurset, er et udsnit af de temaer, man som sjælesørger kan møde i sjælesorgens rum.

Anbefalinger fra tidligere kursister

Anbefaling ved
Daniel Søgaard Lind

Anbefaling ved
Tove Kristensen

Anbefaling ved
Henrik Kildahl

 

MÅLGRUPPE
Præster, sognemedhjælpere, diakoner, menigheders sjælesorgsteams, personer med sjælesørgeriske opgaver i menighedsmæssig sammenhæng, ansatte i missionsbevægelser m.fl.


UNDERVISERE PÅ KURSET
Dan K. Månsson, cand. theol. med videreuddannelse i sjælesorg fra Norge. Dan er indehaver af sjaelesorg.dk og tilbyder personlig sjælesorg, kurser og faglig vejledning for andre sjælesørgere. Dan er underviser og kursusleder.

Elli Kappelgaard, psykolog i Agape, underviser på samling 4.


Annette Bech Vad, landsleder i Agape, underviser og kursusleder. Ole Rabjerg, autoriseret psykolog i Agape, underviser på samling 2.

OMFANG

7 samlinger med tre ugers mellemrum. Tiden mellem samlingerne bruges til refleksion, træning og forberedelse. Der gives ingen pligt-læsning, men en del anbefalet litteratur vil øge udbyttet af undervisningen.

Download litteraturliste her


Aktuelt kursus i efteråret 2019 i Skjern. Læs mere og tilmeld dig her

OBS: Der er så stor søgning til kurset, at vi har valgt at oprette to hold. Har du endnu ikke fået dig tilmeldt kurset, er der plads endnu på eftermiddagsholdet.


DELTAGERE
Min. 10 deltagere. Max. 20 deltagere.
Af hensyn til dynamikken i gruppen, forventes det, at man deltager i alle syv samlinger.
Deltagernes forudsætninger og erfaringer med sjælesorg vil være forskellige. Det forventes, at alle har erfaring med sjælesorg og man arbejder med på hinandens udvikling af sjælesørgerisk kompetence.


TILSKUD
Du kan evt. søge tilskud hos din arbejdsgiver eller det sted, du er sjælesørger.
Er finansieringen en udfordring, kan du søge tilskud ved Agapes støttepulje.
Læs mere om støttepuljen her.

LOKALE KURSER


Vi afholder gerne lokale sjælesorgskurser, hvis I kan samle et hold. Kontakt Agapes sekretariat og hør nærmere.


Download: Program for Sjælesorgskursus 2019 i Skjern Bykirke

EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
Aktuelt
Illustration
 
»Sjælesorgskursus
 
15-08-2019 - 05-12-2019Kursus
 
Skjern Bykirke
© 2019 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger