Danske speciallæger ser patienternes eksistentielle udfordringer, men mangler værktøjer til at adressere dem

21. september 2020
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
 
Illustration
Ny ph.d. sætter spot på patienternes eksistentielle kampe i relation til kroniske sygdomme.

Eksistentielle kampe er ofte en del af et sygdomsforløb med kroniske smerter og multipel sklerose. Samtidig ser det ud til, at lægerne mangler uddannelse, træning og sprog i forhold til at kommunikere med patienterne om de mere eksistentielle sider af livet med en kronisk sygdom.

Sådan lyder hovedkonklusionerne i Agape-psykolog Aida Hougaard Andersens netop godkendte ph.d.-afhandling i religionspsykologi fra Syddansk Universitet. Over tre år har hun undersøgt patienters eksistentielle, åndelige og religiøse behov samt speciallægernes tilgang til at adressere disse behov. Og resultaterne er slående.

»Når vi spørger patienterne, finder vi, at mennesker medkroniske smerter og multipel sklerose oplever længerevarende eksistentielle kampe i relation til deres sygdomme og bruger forskellige åndelige og ikke-åndelige tilgange for at finde vej igennem kriserne. Patienterne beskriver endvidere, at kommunikationen med lægerne om de eksistentielle udfordringer har betydning for måden, de lever med deres sygdomme på, for tilliden til lægernes medicinske anbefalinger og dermed for læge-patient-relationerne. Jeg håber, mit arbejde på længere sigt fører til et større fokus på at adressere disse behov i konsultationerne,« siger den nyslåede ph.d.

Agape som ressourcecenter inden for religionspsykologi

I 35 år har Agape hjulpet mennesker, der har en tro. At arbejde med de mere eksistentielle sider i behandlingsrummet er derfor ikke nyt for Agape, og det var da også et pilotprojekt i Agape om troens betydning i krisesituationer, der fik Aida Hougaard Andersen til at kaste sig ud i ph.d.'en.

I hele projektperioden har hun givet Agapes psykologer efteruddannelse i religionspsykologi gennem undervisning og supervision. Derudover har projektet i høj grad styrket Agapes faglighed inden for området, mener Annette Bech Vad, landsleder i Agape.

»For Agapes bagland og klienter betyder det, at fagligheden i forhold til eksistentielle, åndelige og religiøse behov - som Agape altid har beskæftiget sig med - er styrket markant. Der er simpelthen udviklet et tydeligeresprog og et stærkere teoretisk fundament, så værdisæt og tro kan inddrages bedre i både terapeutiske og sjælesørgeriske samtaler ud fra faglige kompetencer og standarder,« siger hun.

Med afsæt i Aida Hougaard Andersens konklusioner tilbyder Agape i dag undervisning, foredrag og sjælesorgskurser med religionspsykologien som omdrejningspunkt. På den lange bane ønsker Agape at markere sig proaktivt som et ressourcecenter inden for religionspsykologi og sjælesorg i Danmark.EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
»Foredrag om kriseberedskab ved Annette Bech Vad
 
29-10-2020Foredrag
 
Strandby
»Inspirationsdag og generalforsamling (delvist aflyst)
 
14-11-2020Temadag
 
Online
»Adventsretræte 2020
 
04-12-2020 - 06-12-2020Retræte
 
Ådalen Retræte
»Personlig udvikling
 
15-01-2021 - 28-05-2021Kursus
 
Agapehuset, Silkeborg
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
10-02-2021Foredrag
 
Hvide Sande IM
»Frivilligdag
 
06-03-2021Temadag
 
Agape
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
19-03-2021Foredrag
 
Hjørnestenen, Silkeborg
»Faste-retræte
 
26-03-2021Retræte
 
Sct. Birgitta Kloster i Maribo
© 2020 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger