Rekordstort antal ville høre om tro og helbred

7. november 2017
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
 
Illustration
Den første lørdag i november var der traditionen tro inspirationsdag i Agape. I år med Niels Christian Hvidt som hovedtaler over emnet "Kan tro flytte bjerge? Og flytter bjerge troen?".

Gennem to inspirerende foredrag fremlagde Niels Christian Hvidt, hvordan man igennem historien har haft modstand mod at undersøge sammenhængen mellem tro og helbred i sundhedsvæsenet. I dag er der kommet en større åbenhed for, at det kan give mening at forholde sig til menneskers eksistentielle og religiøse tanker. Ikke mindst fordi anerkendte undersøgelser har påvist, at religiøse mennesker på en række områder har et bedre liv både fysisk og psykisk.

Niels Christian Hvidt er dr.teol og professor i eksistentiel og åndelig omsorg, og han har fingeren på pulsen, når det gælder viden om tro og helbred. Til dagligt forsker han på Syddansk Universitet, hvor der er gang i en række spændende ph.d.-projekter, som også forholder sig til tro, og hvordan vi kan blive bedre til at italesætte de trosmæssige og eksistentielle emner.

Se videoreportage fra inspirationsdagen


Et af de ph.d.-projekter står psykolog Aida Hougaard Andersen for. Aida har gennem en årrække
været ansat som psykolog i Agape, og hun er fortsat ansat 10 timer om måneden i Agape. Aida havde en velbesøgt workshop på Agapes inspirationsdag om eksistentiel og religiøs kommunikation i behandlingssammenhænge. Her gav hun et bud på, hvorfor det er vigtigt, at sundhedspersonale spørger til tro og andre eksistentielle emner, når de skal have et grundigt billede af patientens/klientens velbefindende.

Stemningen på inspirationsdagen emmede af liv og engagement og gode samtaler, spændende indblik i Agapes vidt forgrenede arbejde og gode faglige input på et højt niveau.
Agape har det seneste år oplevet en stor tilgang af frivillige fra 135 sidste år til over 170 frivillige på nuværende tidspunkt.

Inspirationsdagen sluttede af med en god middag og en meditativ samling med lovsang og mulighed for forbøn.

Et af Niels Christian Hvidts foredrag og Aidas Hougaard Andersens workshop kan høres her på agape.dk, hvor du også kan finde slides fra foredrag og ledelsens beretninger fra året, der er gået.

Se flere billeder fra dagen her.

EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
© 2020 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger