Åndehuller med plads til stilhed

8. april 2014
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
 
Illustration
Som de flestes hverdagsliv er i dag, er der brug for retræter, mener retræteleder.

Artiklen har været bragt i Indre Missions Tidende nr. 13, 2014

Interview af Gunner Jensen, IMT

 
"Retræte betyder at trække sig tilbage fra hverdagen for at koncentrere sig om Gud og ens åndelige liv. Man skifter fokus fra alt det, der fylder en hel masse i hverdagen, og koncentrerer sig om ens forhold til Gud," forklarer Ingolf Henoch Pedersen fra Randers, der er præst og bibelinspirator, og som er med til at arrangere Agapes TimeOut-retræter.

Bøn og stilhed

"Det vigtigste i retræten foregår egentlig i den enkeltes stilhed med Gud, men det er båret frem af et fællesskab, hvor vi fire gange om dagen har nogle fælles tidebønner. Det indebærer, at vi mødes og følger et ritual, hvor vi beder Guds ord sammen - ofte fra Salmernes Bog," forklarer Ingolf Henoch Pedersen.

"Derudover har vi nogle bibelrefleksioner. Det er vigtigt for os i Agapes retrætearbejde, at det er fra Bibelen, vi henter inspirationen, og at vi ikke bare søger ind i os selv," understreger han.

Bibelmeditationerne kan foregå individuelt eller i fællesskab. Der er også undervisning, som er en hjælp til den personlige refleksion. Det kan for eksempel være om kirkehistoriske personer.

"Retræter er for alle, som har en længsel efter et dybere fællesskab med Gud end det, der er plads til i hverdagen. Det kræver ikke særlige forudsætninger at deltage. Nogle har været af sted før, men for mange er det noget helt nyt at være sammen på den måde."

Agapes TimeOut-retræter er kendetegnet ved, at de er placeret i dagene lige op til nogle af de kirkelige højtider. Det giver retræterne et særligt præg, idet man på den måde forbereder sig til den kommende højtid.

"I påskeretræten læser vi påsketidens tekster til vores meditationer og synger påskesalmer."

En faste fra ord

Noget karakteristisk ved at være på retræte er, at man er sammen uden at snakke sammen. Stilheden er en hjælp til eftertanke, forklarer retrætelederen.

"Det giver plads til den personlige refleksion og bøn, når vi ikke hele tiden bliver afbrudt af snak. Man kan kalde det en faste fra ord," siger han.

Ingolf Henoch Pedersen mener, at der er god brug for retræter, ikke mindst sådan som de flestes hverdagsliv er i dag.

"Vi bliver oversvømmet af ord og impulser hele tiden. Mange tror, at de skal følge med og være på næsten hele døgnet rundt. Det er ikke positivt for vores åndelige liv," vurderer han.

Han understreger, at Bibelen lægger stor vægt på stilheden, og nævner bibelske personer som Jakob og Elias.

"Også Jesus trak sig tilbage fra menneskemængden, og den praksis er siden blevet fulgt gennem kirkehistorien. Der er nogle værdier her, som vi har brug for at genopdage i den hektiske livsform, vi har i dag. Vi har brug for åndehuller, hvor der er plads til stilheden," mener han.

En hjælp til at reflektere

Det at deltage i retræter har også betydet meget for retrætelederen selv.

"Jeg er ikke så god til at få tid til stilhed i det daglige. Men jeg har oplevet retræterne som noget, der hjælper mig til at få tid til at rette fokus mod Gud og mit åndelige liv."

Han ser ikke nogen fare i, at man bliver for indadskuende, når man tager på retræte.

"Vi kommer hurtigt hjem til hverdagen igen," konstaterer han. "Når vi tager på retræte, skal vi ikke løfte os op til en højere åndelig sfære, men vi tager vores hverdag med ind i retræten. Vi får nemlig lejlighed til at reflektere over vores hverdagsliv og over vores prioriteringer. På den måde er retræten ikke adskilt fra vores hverdag," konstaterer Ingolf Henoch Pedersen.


Stilheden er en frihed man får

Mette Swartz fra Gjern har to gange været på retræte, og hun er meget glad for den oplevelse.
"Det er fantastisk, det er bare så godt," slår hun fast.
Mette Swartz har en travl hverdag som selvstændig kommunikationsrådgiver, men for seks år siden havde hun en hjernerystelse, hvor hun i et halvt år ikke kunne arbejde, og helt naturligt blev der stille. Da fandt hun ud af, hvor meget Gud har at give i stilheden.

"Gud gav mig noget andet end tidligere," husker hun.
Men den hektiske hverdag indfandt sig hurtigt igen, og hun kunne mærke, at det var svært at finde ind i stilheden.

"Man skal hives ud af det vante for at komme ind i stilheden. Men det er ikke så nemt," erkender hun.

Stilheden skræmmer på forhånd

Det kan for nogen virke skræmmende at melde sig til en retræte første gang, mener Mette Swartz.

"Da jeg meldte mig til retræte første gang, var jeg faktisk ved at melde fra igen," fortæller hun. Stilheden, hvor man skal være sammen uden at snakke sammen, kan kræve lidt overvindelse.

"Jeg er et udadvendt og meget talende menneske. Hvordan kan du lade være med at snakke i flere dage? er jeg blevet spurgt," fortæller hun.

"Men stilheden er en frihed, man får. Man skal kun tænke på sig selv. Der er ikke noget, der kræver dig. Det er så godt! Man kommer ind i en stilhed, hvor man er i 'risiko' for at høre Guds stemme, og hvor han giver nye vinkler ind i ens liv. Man finder ind i roen og får mulighed for at lytte på en anden måde, end man gør i sit eget andagtsliv."


 

FAKTA

Agapes TimeOut-retræter består af en serie på 4-5 retræter, som følger kirkeårets rytme og knytter sig til de store kirkelige højtider.

Man kan læse om Agapes TimeOut-retræter her på Agapes hjemmeside.


EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
© 2020 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger