Agapes diakonisyn

Diakoni er Guds kærlighed levet ud i livshjælp og troshjælp


Diakoni er for alle

Diakoni handler om os alle, fordi ingen kan leve for sig selv. Vi har alle brug for omsorg og fællesskab og hjælp fra hinanden. Og vi kan alle hver på vores måde være med til at modtage og give omsorg og kærlighed.

 

Guds kærlighed er drivkraften

Gud har vist sin kærlighed på utallige måder. I alt, hvad Gud har gjort og gør, er Guds kærlighed drivkraften.

Gud har vist sin kærlighed ved at skabe og ved at frelse.

Gud er skaber - og alt, hvad Gud har skabt, er uendelig værdifuldt. Mest af alt elsker Gud mennesket, som er skabt i hans billede til et særligt fællesskab med Ham - ja, til et liv i kærlighed i alle relationer.

Med syndefaldet blev alt det skabte ramt af brud, så ingen og intet længere helt er, som Gud ville det. Gud elsker fortsat det skabte højt. - Så højt, at han måtte gøre noget.

"Således elskede Gud verden, at han gav sin søn ." Joh 3,16

Gud er frelser - og i Jesus ser vi tydeligst Guds kærlighed. En kærlighed, der både bringer hjælp til livet - og ofrer sig for at frelse os og give os evigt liv.

Guds kærlighed er kilden og drivkraften til at udøve diakoni.

 

Livshjælp og troshjælp

Jesus mødte mennesker med hjælp til livet her og nu - og Jesus kaldte til efterfølgelse og tro på ham. Sådan må også vores tjeneste være drevet af et ønske om at møde mennesker med hjælp til livet og hjælp til troen.

Diakonien har denne samlede målsætning:

             At gøre godt - til et bedre liv her og nu.

             At forkynde Jesus - til tro og evigt liv.

 

En udfordring for al diakoni

Det er let for diakonien at blive anerkendt, når vi hjælper mennesker til et bedre liv her og nu. Det er knap så let, når vi forkynder Jesus og taler om betydningen af troen på ham. Diakonien har sin identitet i denne dobbelthed.

Livshjælpen vil ofte være det, der fylder langt mest i det diakonale liv. Troshjælpen må være en selvfølgelig og naturlig del, når vi vil række mennesker hele Guds kærlighed.

Al diakonal tjeneste må ske i en ånd af frihed. Ingen tvinges til at modtage livshjælp eller troshjælp - og det ene betinger ikke det andet.

 

Godkendt af Agapes bestyrelse 26. juni 2019

EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
»Foredrag ved Ole Rabjerg
 
30-10-2019Foredrag
 
Løsning [lukket arr.]
»Agapes Inspirationsdag 2019
 
09-11-2019Mød Agape
 
Diakonhøjskolen, Aarhus
»Foredrag ved Ole Rabjerg
 
12-11-2019Foredrag
 
Thorsø, Aidt og Vejerslev kirker
»Temadag for forældre, der har mistet
 
30-11-2019Temadag
 
Agapehuset, Silkeborg
»Adventsretræte
 
06-12-2019 - 08-12-2019Retræte
 
Ådalen Retrætecenter, Randers
»Konference: Forebyg seksuelle overgreb i kirkelige miljøer
 
21-01-2020Konference
 
Brogaarden, Middelfart
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
05-02-2020Foredrag
 
Kronen, Grindsted
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
17-02-2020Foredrag
 
Alderslyst i Silkeborg
© 2019 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger