Vejledning til støttepulje

Retningslinjer for at søge via Agapes støttepulje

Formål
Agapes støttepulje er tiltænkt personer, som på en eller anden måde har ondt i livet eller ønsker at deltage i et af Agapes kurser, men af økonomiske grunde ikke har mulighed for at søge terapi eller tage på kursus.

Man kan som udgangspunkt søge støtte til sjælesorg, kurser og terapi i Agaperegi, men terapi hos anden terapeut kan komme på tale, såfremt der er faktorer, der taler for det. Eksempelvis den geografiske situation. Agape forbeholder sig dog ret til at udvælge terapeuten.

Tilskud
Støttepuljen dækker normalt ikke hele udgiften, men et tilskud til den.
Gives der tilskud, vil egenbetalingen ligge på mellem 25% og 75% af beløbet. Til terapi kan der som udgangspunkt søges støtte til maksimalt 5 samtaler.
Der udbetales ikke kontanter, men på regningen for enten terapi eller kurser vil der være fratrukket rabatten. Hvis tilskud gives til ekstern terapeut, skal klienten selv betale regningen, men når en kopi af regningen og ansøgerens bankkonto-nummer er modtaget hos Agape, vil støtten blive udbetalt til ansøgeren.   

Ansøgningerne
Ansøgningerne behandles en gang i kvartalet.
Ansøgningsfrist for udbetaling i kommende kvartal er 1/3 + 1/6 + 1/9 + 1/12.
Alle ansøgninger behandles med fuld diskretion.

Sammen med en underskrevet ansøgning bedes ansøgeren medsende seneste lønseddel og årsopgørelse. Disse opgørelser er ikke afgørende for støtten, da der vil være tale om en helhedsvurdering ved hver ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via stoettepulje.agape.dk
eller med brev til: Foreningen Agape, Bredhøjsvinget 1, 8600 Silkeborg, (mrk kuverten "Støttepulje")

Ved evt. afslag er ansøgere velkommen til at søge igen. Ansøgere som tidligere har modtaget støtte fra Agapes støttepulje skal have meget særlige grunde for at komme i betragtning igen.

Tilbagemelding
Alle ansøgerne får en skriftlig tilbagemelding på mail eller brev med enten rabattens størrelse eller afslag. Ansøgeren kan ikke forvente nogen forklaring på et evt. afslag, da der for hver udlodning vil være tale om en prioritering og helhedsvurdering.


EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
»Temadag for kvinder
 
20-09-2019Temadag
 
Lindved
»Temadag for kvinder
 
21-09-2019Temadag
 
Vinding
»Kursusdag ved Ole Rabjerg
 
28-09-2019Foredrag
 
Parat til start, Vejle [lukket arr.]
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
08-10-2019Foredrag
 
Fiskbæk
»Fyraftensmøde: Skam og selvkritik
 
10-10-2019Fyraftensmøde
 
Kingos Kirkes lokale "Ly"
»Foredrag ved Ole Rabjerg
 
30-10-2019Foredrag
 
Løsning [lukket arr.]
»Agapes Inspirationsdag 2019
 
09-11-2019Mød Agape
 
Diakonhøjskolen, Aarhus
»Foredrag ved Ole Rabjerg
 
12-11-2019Foredrag
 
Thorsø, Aidt og Vejerslev kirker
© 2019 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger