Psykologbehandling

Af Ole Rabjerg, aut. psykolog, 6. november 2013
 
Illustration

Her beskrives i korthed centrale elementer i hvordan et stressbehandlingsforløb kan se ud hos en psykolog.


Afdækning

Hos psykologen vil der foregå en grundig afdækning af den aktuelle tilstand, dvs hvordan stressen aktuelt påvirker dit liv og hvilke symptomer, der fremkommer. Desuden vil der være en grundig afdækning af de primære årsager til stresstilstanden, f.eks.:

  • Er det belastninger på arbejdet?
  • Er det belastninger i familielivet?
  • Er det belastninger i fritiden?

... og der kan være mange andre.

Sammenbrud - hvor kan jeg starte?

Hvis du er brudt sammen af stress, vil første skridt i den egentlige behandling handle om at optimere dine restitueringsbetingelser. Der skal sikres nogle rammer, hvor det bliver muligt at få reduceret symptomerne. Heri indgår mindst 3 kerneområder, nemlig søvn, motion og fravær af eller ændring i krav.

Søvn

Mange stressramte oplever søvnproblemer og derfor arbejdes der via forskellige tilgange på at bedre søvnen. Se her for oversigt over gode råd: Stressklinik >Læs mere om stress > Gode råd mod søvnløshed.

Motion og afslapning

Hvis ikke der har været dyrket motion bliver det også en vigtig del af behandlingen idet motion har en restituerende effekt på en række områder (se f.eks.: Motion og Psyke / eller I form). Sammen med motionen vil der også blive arbejdet med afslapningsteknikker (se f.eks. Stressklinik >Læs mere om stress >Afslapningsøvelser).

Ændring i krav 

Endelig arbejdes der med ændring i krav. For nogle vil der være brug for fravær af en række krav, fx kan der blive tale om sygemelding. For andre skal der ske reduktioner i krav på en række områder.

Dine signaler og grænser

Mange stressramte har i lang tid overhørt sine egne signaler og tilsidesat sig selv. Derfor vil der i behandlingen også være fokus på at lære egne grænser og signaler at kende og at tilgodese sig selv så der kommer balance mellem "udgifter" og "indtægter" i det indre regnskab.

Det videre forløb

Lidt senere i behandlingsforløbet kan der rettes fokus på, om der skal iværksættes tiltag til ændring af nogle ydre stressbelastende forhold

  • på arbejdspladsen
  • i familielivet
  • i fritidslivet
  • andet...

Der vil desuden ofte være behov for at indøve mere optimale copingstrategier, altså redskaber til at håndtere stressudfordringer med. Du vil kun vanskeligt kunne leve i det moderne samfund uden at møde en række belastninger. Derfor er det vigtigt at du har nogle gode strategier, så belastningerne ikke bliver til alvorlig stress.

"Den indre arbejdsgiver"

En række stressramte bryder sammen fordi de udover ydre belastninger også har en hård "indre arbejdsgiver", dvs alt for store indre selvkrav, perfektionisme, osv. Behandlingsforløbet vil også sætte fokus på at kortlægge disse indre mekanismer og bearbejde dem til mere hensigtsmæssige former. Mange gange vil det vise sig at denne "indre arbejdsgiver" ligger dybt forankret i identiteten fordi den har rødder helt tilbage i mønstre i opvæksten. Netop derfor kan du have god hjælp af en psykolog til at arbejde med dette felt.

Pårørende

Endelig vil der i behandlingsforløbet også blive arbejdet med pårørende. For den stressramte spiller pårørende en afgørende rolle. Derfor vil der i behandlingsforløbet være fokus på hvilke muligheder og ressourcer der er hos nærtstående til at støtte behandlings- og restitueringsforløbet.

Stressramte, som søger hjælp hos Agape, vil kunne opleve et behandlingsforløb som minder om ovenstående.


EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
Kalender
Der er ingen aktuelle arrangementer i øjeblikket, der er relateret til denne arbejdsgren.
© 2020 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger