Sjælesorgskursus 2021

18. august 2021 - 15. december 2021
Starttidspunkt: kl: 12:00
Sluttidspunkt: kl: 12:00
Arrangør:Agape, Sct. Michaelis Kirke og Sjaelesorg.dk
Sted:Sct. Michaelis Kirke i Fredericia
Kursusleder:Annette Bech Vad, Landsleder i Agape, og Dan Månsson, teolog og sjælesørger.
På kurset underviser også Agape-psykologerne Elli Kappelgaard og Rebecca Schønherr Thomsen.
Pris:5.000 kroner
Emne:Sjælesorg

Beskrivelse:Sjælesorgskurset består af syv samlinger med tre ugers mellemrum. Tiden mellem samlingerne bruges til refleksion, træning og forberedelse. Der er ingen pligt-læsning, men en del anbefalet litteratur vil øge udbyttet af undervisningen.

Download litteraturliste her

Datoer:
 • Onsdag den 18. august 2021 klokken 18-21
 • Onsdag den 8. september klokken 18-21
 • Lørdag den 25. september klokken 9-16
 • Onsdag den 13. oktober klokken 18-21
 • Onsdag den 3. november klokken 18-21
 • Onsdag den 24. november klokken 18-21
 • Onsdag den 15. december 2021 klokken 18-21

Program:

1. SAMLING - onsdag den 18. august 2021 kl. 18.00 - 21.00
 • Intro til kurset og sjælesorgens arena v/Dan K. Månsson
 • Deltagerpræsentation og forventningsafstemning v/Annette Bech Vad
 • Sjælesorgens teologiske grundlag - en trinitarisk sjælesorgsmodel v/Dan K. Månsson
 • 'Spilleregler', reflekterende team og læringsmål for kurset v/Annette Bech Vad

2. SAMLING - Onsdag den 8. september 2019 kl. 18.00 - 21.00
 • Indføring i sjælesorgens mangfoldige praksis v/Dan K. Månsson
 • Tavshedspligt - Om rammerne for en samtale, samtalens asymmetri og sjælesørgerens ansvar for samtalen v/Annette Bech Vad
 • Samtalens midler - med særlig vægt på bibelbrug v/Dan K. Månsson 

3. SAMLING - Lørdag den 25. september 2021 kl. 9.00 - 16.00
 • Forældre-, guds- og selvbillede - religionspsykologi i sjælesorgen v/Dan K. Månsson
 • Identitet - en udfordring til sjælesorgen v/Dan K. Månsson
 • Follow Up: Læringsmål v/Annette Bech Vad
 • Grænsefladerne mellem sjælesorg og terapi v/Rebecca
 • Sjælesørgerens mandat, person og rolle v/Annette Bech Vad 

4. SAMLING - Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 18.00 - 21.00
 • Psykiske problemstillingers betydning for det sjælesørgeriske møde - grænsefeltet mellem behandling/terapi og sjælesorg v/Elli Kappelgaard  

5. SAMLING - Onsdag den 3. november 2021 kl. 18.00 - 21.00
 • Det lidende menneske - Teodicé som sjælesørgerisk udfordring v/Dan K. Månsson
 • Troens betydning i mødet med kriser v/Annette Bech Vad
 • Det skamfulde menneske - skellet mellem skyld og skam, nyere opmærksomhed på skammens betydning v/Annette Bech Vad 

6. SAMLING - Onsdag den 24. november 2021 kl. 18.00 - 21.00
 • Det afhængige menneske - om vejen fra livsudfoldelse til livsbegrænsning, fra benægtelse til erkendelse og vejen ud af afhængighed v/Dan K. Månsson
 • Det krænkede menneske - skyld og tilgivelse. Krænkelsens kendetegn og vejen til heling og forsoning v/Dan K. Månsson
 • Konflikthåndtering - fra en sjælesørgerisk vinkel v/Dan K. Månsson 

7. SAMLING - Onsdag den 15. december 2021 kl. 18.00 - 21.00
 • Det sørgende menneske - sorgteori og sorgprocessen v/ Annette Bech Vad
 • Tag vare på dig selv - opmærksomhed på sjælesorgens indtryk v/Dan K. Månsson
 • Betydning af vejledning for sjælesørgeren v/Annette Bech Vad
 • Usunde og grænseoverskridende relationer i sjælesorgen v/Dan K. Månsson
 • Opsamling v/Annette Bech Vad

EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
»Foredrag om kriseberedskab ved Annette Bech Vad
 
29-10-2020Foredrag
 
Strandby
»Inspirationsdag og generalforsamling (delvist aflyst)
 
14-11-2020Temadag
 
Online
»Adventsretræte 2020
 
04-12-2020 - 06-12-2020Retræte
 
Ådalen Retræte
»Personlig udvikling
 
15-01-2021 - 28-05-2021Kursus
 
Agapehuset, Silkeborg
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
10-02-2021Foredrag
 
Hvide Sande IM
»Frivilligdag
 
06-03-2021Temadag
 
Agape
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
19-03-2021Foredrag
 
Hjørnestenen, Silkeborg
»Faste-retræte
 
26-03-2021Retræte
 
Sct. Birgitta Kloster i Maribo
© 2020 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger