Annette Bech Vad er gæsteprædikant i Sct. Michaelis Kirke

Foredrag

Dato: 30. maj 2021

Starttidspunkt: 10:00

Sluttidspunkt: 12:30

Sted: Sct. Michalis Kirke i Fredericia

Gæsteprædikant: Annette Bech Vad

Emne: Sjælesorg