Frivilligdag 2024

Frivilligdag i Agape

Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 6. juni 2024, hvor frivillige og medarbejdere i Agape mødes på tværs af arbejdsgrene.

Kl. 15-17 er der Åbent Hus i Agapehuset for alle. Kl. 17.30 starter programmet for frivillige.

Kom med! Og oplev, at du som frivillig er en del af et større fællesskab i Agape.

Program

17.30 Velkomst, andagt og præsentation af deltagere

18.00 Aftensmad

18.45: Hvad er det særlige ved at være psykolog i Agape, v. Charlotte Falch Marquardt

19.15: Oplæg ved Marianne Karlsmose, landsleder i Agape: Visioner og drømme for Agape (med efterfølgende spørgsmål og debat).

20.15: Kaffepause

20.45: Præsentation af nyt fra de forskellige arbejdsgrene

21.10:  Hilsen og afslutning fra bestyrelsen ved formand Heine Holmgaard

21.30: Tak for i dag