Personlig udvikling

10. september 2021 - 21. januar 2022

Info om personlig udvikling

Vi er skabt med en bred skala af følelser som eksempelvis glæde, begejstring, sorg, vrede. Følelserne kommer og går. Det kan vi ikke gøre så meget ved, men ofte har vi tendens til at konkludere bestemte ting ud fra følelsernes konklusioner om os selv, om omverdenen, om fortiden og om fremtiden. Disse konklusioner er ikke altid sunde og heller ikke nødvendigvis sande, og nogle gange kan de komme til at binde os i uhensigtsmæssige mønstre og relationer. Når vi oplever dette, kan vi blive triste, frustrerede og skuffede over os selv.

Ved at kigge nærmere på vore følelser og de tanker og konklusioner, der knytter sig hertil, har vi mulighed for at få redigeret i dem og dermed at ændre ikke kun på vores adfærd, men også på vores forståelse af os selv. Det styrker vores selvværd og gør os i stand til at udvikle os personligt.

Underviser: Aut. psykolog Suh Bjerg Jacobsen
Undervisningsassistent: psykoterapeut Sinne Steen Ramild

Det er muligt at søge om tilskud fra en støttepulje. Kontakt sekretariatet.

Aktuelt kursus:

10. september 2021 – 21. januar 2022

 • 1. modul: 10.-11. september 2021
 • 2. modul: 1. oktober 2021
 • 3. modul: 29. oktober 2021
 • 4. modul: 3. december 2021
 • 5. modul: 21. januar 2022

Arrangør: Foreningen Agape

Sted:
Agapehuset, Silkeborg

Undervisere:
Suh Bjerg Jacobsen, autoriseret psykolog, cand.psych. Assistent Sinne Steen Ramild, psyko- og familieterapeut.

Pris: 4700 kr

Tilmeldning inden: 15. juni 2021

Download: Folder

Anbefalinger fra tidligere kursister:

Ekstra info

Det kan være en udfordring at deltage på kurset med venner eller andre, man kender, da vi arbejder med både personlige og private ting.
For nogle kan det også være en udfordring at deltage som par, men vi har erfaring for, at det også kan være en stor styrke. Dog er kurset ikke med fokus på parforhold, men et individuelt kursus med fokus på personlig udvikling.

Hvis par eller venner deltager på samme kursus, forsøger vi at tage højde for, at man kommer i hver sin gruppe ifm. det mere personlige arbejde.

Kursets mål / Målet er at hjælpe den enkelte med at finde nye ressourcer, opdage uhensigtsmæssige mønstre i tanker og adfærd og blive i stand til at ændre på disse.

Kursets form / Kurset består af fem moduler, der strækker sig over ca. et halvt år. Der vil på hvert modul gives inspiration til opgaver man kan arbejde med for at fremme den personlige udvikling.
Kurset veksler mellem oplæg/undervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde.

Kurset består af fem sammenhængende moduler. Tilmeldingen gælder alle fem moduler. Det er ikke muligt kun at tilmelde sig dele af kurset.

Medbring: På første modul må man selv medbringe luftmadras, sengetøj mv. til brug ved overnatning på kursusstedet. Overnatning sker på kontorer.

Datoer og program

1. SAMLING – fredag den 10. september kl. 15 til lørdag den 11. september klokken 16.

 • Tema: Begrebet selvværd
 • Introduktion og præsentation
 • Selvværdets konstruktion
 • Refleksion over den enkeltes aktuelle selvværd
 • Opvækstens betydning for dannelse af selvværd og selvforståelse – i teori og praksis

2. SAMLING – fredag den 1. oktober klokken 9-16.30

 • Tema: Min forståelse i nutiden set i lyset af fortiden
 • Omverdenens betydning for dannelsen af selvforståelsen
 • Analyse af de tidlige relationer, og hvordan de påvirker tanker og adfærd i dag
 • Overtagelse af ansvar for sig selv

3. SAMLING – fredag den 29. oktober klokken 9-16.30

 • Tema: At bryde gamle mønstre
 • Fokus på negative tankemønstre og uhensigtsmæssig adfærd
 • Identificér fjenden
 • Ideer og inspiration til ændring af nuværende mønstre
 • Forsoning og tilgivelse
 • Personlig midtvejsevaluering

4. SAMLING – fredag den 3. december klokken 9-16.30

 • Tema: Hvem er jeg?
 • Afdækning af egne ressourcer, og hvordan man plejer og styrker dem
 • Vores selvbillede under lup
 • At lære en ny mig at kende – og stå ved det!

5. SAMLING – fredag den 21. januar 2022 klokken 9-16.30

 • Tema: At gå ud i verden som den, jeg er
 • Afrunding af de temaer, som kurset har behandlet
 • Vi arbejder videre med at finde nye og sundere mønstre