Retræte

Næste retræte: 26. til 28. november 2021.

Retræte er for alle

Retræter er for alle. Det er ikke forbeholdt visse mennesker med særlig hang til tidebøn og meditation. Retrætens stilhed er ikke noget kunstigt og et mål i sig selv, men en fantastisk hjælp til fordybelse.

Tidebøn og undervisning

Retrætedagene præges af tidebønner og tekstlæsninger. Det har op gennem kirkens historie vist sig, at denne enkle form er frugtbar og værdifuld. Der er også undervisning og indføring i bibeltekster og bøn.

Stilhed – en gave

Retræten foregår i stilhed, da stilheden er en vigtig forudsætning for at fokusere på de sande menneskelige og åndelige værdier. Deltagerne taler således ikke med hinanden under selve retræten. Inden stilheden indledes, vil der være en indføring i principperne for stilhed, og hvad man kan gøre, hvis man får brug for at bryde stilheden.

Erfarne retræteledere

En vigtig forudsætning for at få et godt udbytte af en retræte er, at man føler sig tryg. Hver retræte vil blive ledt af mennesker, der har erfaring med retræter. De har både studeret forskellige former for retræter og deltaget i adskillige retræter selv.
Der er mulighed for at få åndelig vejledning, sjælesorg og skriftemål under retræten.

Samarbejde med Bibellæser-Ringen

Agape har siden 2016 samarbejdet med Bibellæser-Ringen omkring planlægning og udførelse af retræterne.

Adventsretræte 2021

26. – 28. november 2021

Starttidspunkt: Kl. 17.00

Sluttidspunkt: Kl. 14.00

Arrangør: Agape og Bibellæser-Ringen

Sted: Ådalen Retræte i Randers

Retræteledere: Sygeplejerske Ellen Jensen og fysioterapeut Mette Rasmussen. Valgmenighedspræst Daniel Lind er nadverliturg.

Pris: 2.150 kroner

Tema: Længsel

Kender du længslen i krop, sjæl og ånd? Hele skabningen længes. Vi længes. Gud længes.

På adventsretræten ønsker vi at blive stille for Gud. I stilheden kan det forunderlige ske, at din længsel mødes med Guds længsel efter dig.

Vi ønsker at skabe gode rammer for, at du kan lade dig berøre af Gud, og vælger derfor, at hele retræten foregår i stilhed.

Hver morgen mødes vi til nadvergudstjeneste. I løbet af dagen er der fælles samlinger med bibelmeditationer og tidebønner samt bøn med inddragelse af kroppen.

Derudover er der mulighed for individuel samtale samt tilbud om massage og afspænding.

Forårsretræte 2022

22.-24. april 2022

Starttidspunkt: Kl. 17.00

Sluttidspunkt: Kl. 14.00

Arrangør: Agape og Bibellæser-Ringen

Sted: Ådalen Retræte i Randers

Retræteledere: Sygeplejerske Ellen Jensen og fysioterapeut Mette Rasmussen. Præst Ingolf Henoch Pedersen er nadverliturg.

Pris: 2.250 kroner