Sjælesorgskursus

15. Januar 2024 - Maj 2024

Sjælesorgskursus i Aarhus 2024

Agapes sjælesorgskursus er for dig:
 • der har sjælesorg som en del af dit daglige arbejde
 • der har sjælesorg som en frivillig opgave
 • der lige pludselig i det daglige kan stå i en meget fortrolig samtale.

Målet med sjælesorgskurset er, at kursisterne:

 • udrustes til at udøve sjælesorg i menigheden
 • bevidstgøres om egen person i sjælesorgens rum
 • bliver i stand til at møde det hele menneske i sjælesorgen
 • bliver fortrolige med brugen af sjælesorgens midler
 • skærpes på grænsefladerne mellem sjælesorg og terapi.

Omfang: Kurset består af 24 timers undervisning fordelt over syv undervisningsdage.

Praktisk info om sjælesorgskurset i Aarhus 2024

Januar 2024 – Maj  2024

Undervisningen finder sted mandage klokken 18-21 samt en enkelt lørdag klokken 9-16. Se eksakte datoer nedenfor.

Arrangør: Foreningen Agape

Sted: Aarhus Valgmenighed, Mjølnervej 6, 8230 Åbyhøj

Priser:

 • 5.500 kroner,  hvis du ikke er medlem af Agape
 • 5.250 kroner, hvis du er medlem af Agape
 • 6.000 kroner, hvis din arbejdsgiver betaler

Kursusledere: Annette Bech Vad, landsleder i Agape, og Dan Månsson, præst med videreuddannelse i sjælesorg fra Modum Bad i Norge. På kurset underviser også Michelle Lind Kappel, autoriseret psykolog i Agape.

Tillæg til kurset:
I tillæg til kurset kan deltagere, som ønsker yderligere refleksion vedrørende egen sjælesorgspraksis, modtage individuel supervision undervejs og/eller efterfølgende hos Dan Månsson. Prisen er 650 kroner per vejledningstime. Fokus her er sjælesørgerens person og arbejdsmåde – ikke konfidentens livssituation.

Kursusmodulerne:

Mandag den 15. januar kl. 18-21
– Tematik: Sjælesorgens arena
– Sjælesørgerisk dryp: Skyld

Mandag den 29. januar kl. 18-21
– Tematik: Sjælesorgens midler
– Sjælesørgerisk dryp: Skam

Mandag den 26. februar kl. 18-21
– Tematik: Sjælesørgerisk arbejde
– Sjælesørgerisk dryp: Psykiske lidelser

Lørdag den 9. marts kl. 9-16
– Tematikker: Sjælesørgerens selvindsigt
– Sjælesørgeriske dryp: Krisehåndtering og lidelse

Mandag den 8. april kl. 18-21
– Tematik: Sjælesørgerens kompetencer
– Sjælesørgerisk dryp: Sorg

Mandag den 22. april kl. 18-21
– Tematikker: Overføring og modoverføring
– Sjælesørgerisk dryp: Udbrændthed

Mandag den 27. maj kl. 18-21
– Tematikker: Grænser, supervision, tavshedspligt og forbøn

(der tages forbehold for ændringer i programmet inden kursusstart)

At deltage i Agape-kurset i sjælesorg er som at få åbnet en dør til et helt særligt refleksionsrum. Her er ro, fordybelse og andre mennesker, som også er optaget af sjælesorg. Kompetente undervisere og engagerede medkursister giver indspil til den videre vandring – både i mit arbejde som kirke- og diakonimedarbejder og i mødet med mennesker generelt. Man har i Agape en mangeårig erfaring med både undervisning og sjælesørgerisk praksis, og det mærkes. Det teologiske udgangspunkt er sundt og solidt, og samtidig har jeg oplevet en meget frugtbar vekselvirkning med indsigter fra andre fagområder, ikke mindst psykologiens verden.

-Oline Kobbersmed, Kirke- og Diakonmimedarbejder i Sct. Michaelis Kirke i Fredericia

Hvad er det for en rolle, jeg har? Hvordan bruger jeg den – og hvordan undgår jeg at misbruge den? Og hvordan bliver jeg bedre til at lytte, men også til at stille de rigtige spørgsmål, så mennesker kommer bedst muligt videre? Agape har meget at tilbyde på sjælesorgsområdet. Både hvis du er en erfaren sjælesørger, og hvis du er helt ny i “faget”!

-Daniel Lind, valgmenighedspræst i Aarhus og tidligere deltager på Agapes sjælesorgskursus