Temadag for forældre der har mistet

Temadag

Dato: 29. oktober 2022

Starttidspunkt: 09:00

Sluttidspunkt: 16:30

Arrangør: Agape

Sted: Agapehuset i Silkeborg

Kursusleder: Bodil Kappelgaard er uddannet psykolog og har gennem de seneste 10 år arbejdet som privatpraktiserende psykolog i Aarhus. Hun har selv mistet et nyfødt barn. Daniel Søgaard Lind er præst i Aarhus Bykirke. Han er gift med Frida og far til 5 børn. De mistede Asger på 1 måned i 2007. Daniel har tidligere holdt oplæg i Landsforeningen Spædbarnsdød.

Pris: 575 kr. pr. person for hele dagen alt inkl. Det er muligt at søge Agapes støttepulje, hvis økonomien er en udfordring.

Tilmelding inden: 10. oktober 2022

Download flyer

At miste et barn

Nogle forældre mister et barn. Et lille barn, et voksent barn eller måske et ufødt barn. At miste et barn er som at miste noget af sig selv.

Hvorfor tillod Gud dette? Vrede og selvbebrejdelser kommer og går. Og de ord, vi møder, kan virke tomme eller ligefrem forkerte.
Hvordan lærer vi at leve livet på trods af de tab, der rammer os?

Agape ønsker med temadagen “At miste et barn” at skabe et forum for ligesindede. Et forum, hvor forældre, der har mistet et barn, kan møde hinanden i en ramme af kristent fællesskab,
tryghed, omsorg og forbøn.
Gennem oplæg og udveksling af oplevelser og erfaringer er det vores håb, at deltagerne kan få hjælp til at komme et skridt videre i sorgen.
Temadagen er kun åben for forældre, der selv har prøvet at miste. Men alle, der har mistet, er velkomne, også selv om det er lang tid siden, det skete.

Styregruppen bag temadagen er tilstede hele dagen, og de har alle selv oplevet smerten ved at miste et barn. Anna og Palle Clausen mistede Mathias 5 uger gammel i 2005 pga. en medfødt hjertefejl, Birthe og Keld Schrøder-Thomsen mistede i 2005 Benjamin på 18 år ved en ulykke.

Program

9.00 – Velkomst, kaffe og rundstykker

Præsentation af deltagere, udvalg og undervisere.

Foredrag: Tro trods tab og tvivl Ved Daniel Søgaard Lind Oplæg til spørgsmål og samtale om, hvordan vi genvinder tro og tillid til Gud, når vi har mistet et barn

Frokost

Foredrag: Sorgens udtryk – at være forandret som menneske Ved Bodil Kappelgaard – Hvad gør sorgen ved og med os? Oplæg om hvordan sorgen kan komme til udtryk. Hvordan vi håndterer den. At vi for altid er forandrede som mennesker. Om sorgens udtryk, følelser og om forskellige reaktionsmåder. Herefter tid til spørgsmål (evt. gruppedrøftelse)

16.30 – Afslutning

Undervejs bliver der mulighed for en gåtur