Sjælesorg i Agape

Hvad er det for en rolle, jeg har? Hvordan bruger jeg den – og hvordan undgår jeg at misbruge den? Og hvordan bliver jeg bedre til at lytte, men også til at stille de rigtige spørgsmål, så mennesker kommer bedst muligt videre? Agape har meget at tilbyde på sjælesorgsområdet. Både hvis du er en erfaren sjælesørger, og hvis du er helt ny i “faget”!

-Daniel Lind, valgmenighedspræst i Aarhus og tidligere deltager på Agapes sjælesorgskursus

Artikler om sjælesorg

Med Jesus som forbillede

Sjælesorg har altid været en del at kirkens diakoni og har varieret i form og indhold gennem tiden. Sjælesorgens teologiske...

Rørt, ramt, rystet

Tag vare på dig selv som sjælesørger! Der sidder en kvinde i stolen over for mig. Hun fortæller om sin...

Sjælesorgens midler

I sjælesorgen kan man gøre brug af forskellige midler, som kan få afgørende betydning for det enkelte menneske. Bøn Bøn...

Nyheder om sjælesorg

Hvad er sjælesorg?

SJÆLESORG, ”omsorg for sjælen”, kan have mange forskellige udtryk, men tager udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn. Sjælesorgens teoretiske fundament er teologien, der anser sjælesorgen som en del af kirkens diakoni, den kristne livs- og troshjælp. Som fagfelt benytter sjælesorgen sig endvidere af en række hjælpevidenskaber som antropologi, psykologi, religionspsykologi, filosofi med mere. Sjælesorg er ifølge professor Leif Gunnar Engedal et møde mellem Guds hjerte og menneskets sjæl. Dette møde kan ske gennem et nærværende og respektfuldt menneske. Helt afhængigt af konfidentens (den hjælpsøgendes) behov, ønsker, erfaringer og livssituation kan sjælesorgen trække på bibelske beretninger, bøn, velsignelse, skriftemål med mere.

Inden for sjælesorg finder vi en bred palet af nøglepersoner, der repræsenterer forskellige retninger. Gregor den Store (540-604) skrev den første betydelige pastorallære, Regula pastoralis, hvori han anlagde grundstenene til nutidens sjælesorgstænkning. Martin Luther (1483-1546) skrev ingen direkte sjælesorgslære, men er en veldokumenteret sjælesorgspraktiker med stor menneskekundskab. Han anså sjælesorgen for at være et kristent menneskes opgave. Af nulevende nøglepersoner kan vi fremhæve Leif Gunnar Engedal, professor ved Menighetsfakultetet i Oslo, Tor Johan Grevbo, professor i
sjælesorg på Høyskolen Diakonova i Oslo og på teologisk fakultet i København, og Leif Andersen, lektor/førsteamanuensis på Menighedsfakultet i Aarhus.

Kilde: Annette Bech Vad, landsleder i Agape, og Dan Månsson, teolog og sjælesørger

Agape og sjælesorgen - helt konkret

Sjælesorgen har altid spillet en rolle i Agapes arbejde. Helt konkret har sjælesorgen været fokusområde for arbejdsgrenen PsykTro, og i efteråret 2021 afholder vi (endnu) et sjælesorgskursus i Fredericia.
Siden 2015 har Agape desuden haft en målsætning om at styrke sjælesorgen i Danmark. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at vi har ansat teolog og sjælesørger Dan Månsson i en tre-årig projektstilling, som skal udvikle tænkningen mere bredt. Derudover arbejder vi intenst med at lave en konkret definition af begrebet sjælesorg, som vi forstår begrebet i Agapesammenhæng.

Kontakt Agape for mere information

E-mail: annette@agape.dk (Annette Bech Vad (landsleder)) eller info@agape.dk (Agapes sekretariat)

Telefon: 8680 6022 (Agapes sekretariat)