Inspiration til forebyggelse og kriseberedskab

Menighedsråd og bestyrelser

Når man står med ansvaret for en menighed eller et fællesskab, vil man ind imellem skulle forholde sig til tab, sorg eller andre svære kriser hos nogen i fællesskabet.

Agape vil gerne give hjælp og inspiration til, hvordan I som bestyrelse eller menighedsråd kan støtte og finde vej i disse svære situationer. Det er mange faktorer, der spiller ind, og vi tilpasser tilbuddet til det, I har brug for.


Kriseberedskab på dagsordenen

Ethvert fællesskab vil opleve kriser på den ene eller anden måde. Sæt kriseberedskab på dagsordenen i jeres fællesskab, så I har en plan for, hvem der gør hvad i en krisesituation.

Få inspiration her:

Forebyg seksuelle overgreb i kirkelige miljøer

Konference om forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksuelle krænkelser og overgreb sker desværre med jævne mellemrum, og det er lige skræmmende og overrumplende hver gang.
Vi ønsker med denne konference for ledere i kirker og kirkelige organisationer at give viden og inspiration til den forebyggende indsats.

» Læs mere om konferencen


Artikler:
Af Kuno Sørensen, psykolog og seniorrådgiver i Red Barnet

Af Annette Bech Vad (interview)

Af Irene Rønn Lind, forfatter og psykolog

Af Gitte Jakobsen, cand.scient.soc.

Af Kirsten Trans, cand.soc.


Inspiration til krisehjælp

Få tilsendt Agapes krisepakke og få hjælp og inspiration ind i jeres situation.

Pakken indeholder et udvalg af temablade om "sorg", "pårørende" og "selvmord". Derudover er der information om, hvilke tilbud Agape har, som kan være relevante at kende i en krisesituation.

Skriv til info@agape.dk og få tilsendt krisepakken.Krisehåndtering ved krænkelser eller alvorlige tillidsbrud i menigheden

Gode råd til, hvad der kan være godt at huske i den akutte og første fase i forbindelse med fx krænkelser eller alvorlige tillidsbrud internt i menigheden.


Tydelig ledelse
Ledelsen skal hurtigst muligt træde sammen og skabe et overblik over situation og aftale:
 • Hvem har ledelsen?
 • Hvordan er kommunikationsvejene? Hvordan og i hvilket omfang kommunikeres viden videre? Hvem henvender man sig til med viden og spørgsmål?
 • Hvordan ydes hjælp til evt. ofre? Følg lovgivningen og inddrag myndighederne i det omfang, det er relevant.
 • Hvad meldes ud til menigheden for at skabe tillid og tryghed og vise at ledelsen tager ansvar og lederskab i situationen?

Ekstern sparringspartner
Ledelsen bør inddrage en ekstern sparringspartner så hurtigt som muligt, da den første og akutte fase er afgørende for, hvordan man kommer igennem forløbet, og de fleste har brug for en sparringspartner, der ikke er involveret følelsesmæssigt i sagen. Vær opmærksom på, at der i alle former for krisesituationer som regel er mange følelser i spil. Derfor er det vigtigt at have en ekstern sparringspartner med så tidligt som muligt i forløbet.


Skab ro og tid
 • Vær tydelige i, hvad der meldes ud, og hvordan menigheden skal forholde sig, og hvornår de hører noget igen fra ledelsen. I de tilfælde hvor der ikke kan meldes noget konkret ud, er det dét der meldes ud. - Det er også en melding.
 • Vind tid. Skab ro. Tag god tid til at vurdere.
  Som i enhver anden kritisk situation, er det vigtigt at vinde tid og få skabt mulighed for at træffe gode og langtidsholdbare beslutninger. Det kræver ro og tid, og det kan være en stor udfordring at skabe i situationen. Det er bl.a. her en ekstern sparringspartner kan være med til at skabe overblik over, hvad der kan være godt at gøre i den akutte fase, og hvad der er vigtigt at give tid og ro til.
Det er vores erfaring, at man skal have 1 - 1,5 måned med sparring fra begyndelsen. Hyr sparringspartnere så tidligt i processen som muligt.


Agape tilbyder
Agapes kompetencer er det psykologfaglige og ledelsesmæssige/organisatoriske med speciale i trosmæssige sammenhænge, og hvordan disse to områder kan virke ind på hinanden. Det betyder, at vi anbefaler, man også får en åndelig vejleder/sjælesørger, som er uden for eget regi. Det er vigtigt, at det er uden for eget regi, fordi det kan medføre at man hører det åndelige "mere rent", når det er en person, der på ingen måde er i relation til nogen i sagen. Dermed øges chancen for, at den trosmæssige ressource bevares trods krisen.

En model stykkes sammen ud fra jeres behov og Agapes muligheder på det pågældende tidspunkt. Det kunne se således ud:
 • Indledende møde med ledelse (bestyrelse/menighedsråd). Evt. med guidning i "Den etiske beslutningsproces".
 • Løbende sparring
 • Møde med ledelse (bestyrelse/menighedsråd)
 • Guidning i evaluering og implementering af læring. Afklaring af hvad der er behov for fremadrettet af fx Beredskabsplan, kommunikationsveje m.m.
Agape har ikke akut krisefunktion.
Det betyder i praksis at vi ikke rykker ud akut med få timers eller dages varsel. Men I er altid velkommen til at kontakte Agapes landsleder (annette@agape.dk/tlf. 8680 6022), for at høre hvilke muligheder der kan være i jeres situation. Så vil vi komme med en tilbagemelding til jer.

Foredrag ved Annette Bech Vad

Selvmordstanker og selvmord
Hvad gør jeg, når jeg taler med mennesker, som antyder eller direkte udtrykker tanker om at tage livet af sig.
Hvordan spotter jeg hvem, der har selvmordstanker, og hvordan skal jeg handle i samtalen og efterfølgende, når jeg får kendskab til konkrete selvmordsplaner?
Målgruppe: Frivillige, ledere af sjælesorgsteams, sjælesørgere.
Læs evt. artiklerne "Selvmord kan forebygges" og "Hjælp til unge, som har forsøgt at begå selvmord" af Annette Bech Vad

Kriseberedskab - en vigtig del af hverdagsdiakonien
Med udgangspunkt i jeres virkelighed og behov kommer vi ind på vigtige områder inden for kriseberedskab. Se evt. Agapes pjece "Inspiration til kriseberedskab" (herover).
Vi kommer ind på organisering, tavshedspligt, selvmord, psykisk sygdom, akutte hændelser.
Målgruppe: Kristne fællesskaber og menigheder, menighedsråd, ledere og præster.

Når min næste oplever, Gud vende det døve øre til. (Når Gud vender det døve øre til)
Undersøgelser tyder på, at nogle mennesker, der er i krise, oplever troen som en udfordring frem for en hjælp. Mennesker kan opleve Guds fravær, hvor der var allermest brug for ham.
- Hvordan være nærværende medmenneske, når jeg står ved siden af et menneske, der oplever Guds fravær?
Målgruppe: Kristne fællesskaber, menigheder og sjælesørgere.

Ring eller mail og forhør dig yderligere om indhold og pris. 

Kontakt Annette Bech Vad
Tlf.: 8680 6022
E-mail: annette@agape.dk

Se Annette Bech Vads foredragskatalog her

Foredrag ved Agapes psykologer

Psyke og tro
Hvad betyder psyken for vores måde at tro på - og hvis man har en tro, hvad betyder det så for vores måde at fungere på?
Hvordan kan det at have en tro være en ressource, når vi støder ind i en krise, og på hvilke måder kan den betyde ekstra udfordringer eller ligefrem forstærke krisen?

Foredraget handler om spændingsfeltet mellem psykologi og tro, tager udgangspunkt i religionspsykologiske temaer og kan vinkles forskelligt alt efter behov.

Målgrupper: Fagpersoner, kirkelige organisationer og fællesskaber

Håb og håbløshed
Hvad vil det sige at håbe, og hvorfor er det så vigtigt set fra et psykologisk perspektiv?

Hvordan bevarer vi håbet, når det synes svært?

Sorg
Hvad er sorg?

Hvordan kommer man igennem, og hvordan støtter man som pårørende eller ven?

Ring eller mail og forhør dig yderligere om indhold og pris. 

Kontakt Elli Kappelgaard
Tlf.: 8680 6022
E-mail: elli@agape.dk

Se Elli Kappesgaards foredragskatalog her


Når livet gør ondt
Som mennesker kan vi blive ramt af tab, traumer eller andre belastninger. Det kan bringe os i krise. Hvad sker der i os, og hvad skal vi særligt være opmærksomme på i krisen? Hvordan komme godt gennem en krise?

Sorg og krise
Om mekanismer og reaktionsmønstre i mødet med tab, traumer eller andet belastende. Fokus kan være på den kriseramte, eller på det at være nærtstående til et menneske i krise. Hvad sker der, og hvordan kan vi handle? Om destruktiv og konstruktiv trøst.

At møde et menneske i krise
Hvordan være nærtstående til et menneske i krise, og hvordan kan jeg som omsorgsperson møde den kriseramte?
Hvilke mekanismer og reaktionsmønstre er i spil, når et menneske kommer i krise? Hvordan kan vi handle?

Kontakt Ole Rabjerg
Tlf.: 8680 6022
E-mail: ole@agape.dk

Se Ole Rabjergs foredragskatalog her


EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
10-02-2021Foredrag
 
Hvide Sande IM
»Frivilligdag
 
06-03-2021Temadag
 
Agape
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
12-03-2021Foredrag
 
Hjørnestenen, Silkeborg
»Påskeretræte 2021
 
09-04-2021 - 11-04-2021Retræte
 
Ådalen Retræte i Randers
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
19-05-2021Foredrag
 
Kibæk
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
26-05-2021Foredrag
 
Hedensted IM
»Annette Bech Vad er gæsteprædikant i Sct. Michaelis Kirke
 
30-05-2021Foredrag
 
Sct. Michalis Kirke i Fredericia
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
04-06-2021Foredrag
 
Mørkholt, IM's Årsmødefestival
© 2021 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger