Min kæreste vil prøve
en anden sexpartner

Spørgsmål

Klik for at vise/skjule

Hej.

Min kæreste og jeg er hinandens første sexpartner. Vores første gang var med hinanden. Min kæreste har et par gange sagt, at han gerne vil prøve en anden sexpartner, udelukkende for at få en anden sexoplevelse end udelukkende med mig.

Jeg kan på den ene side på en måde godt forstå, at han vil prøve en anden sexpartner, men jeg får det også skidt med tanken om ham med en fremmede person dyrke sex.

Han har forsikret mig, at han elsker mig, og at det aldrig vil blive en grund til et brud mellem os. Men jeg har det stadig ambivalent med tanken.

Håber I vil udtrykke jeres mening i fortrolighed.

Mvh. F

Svar

Kære F.

Tak for dit brev. Du skriver, at du håber, at vi/jeg vil udtrykke min mening i forhold til det issue, som du og din kæreste står i. Jeg kan ikke sige konkret, hvad der er rigtigt og forkert for jer og i jeres situation, men jeg vil gerne prøve at sætte nogle perspektiver på det, som du/I står i ud fra det, du skriver, og jeg vil også vove at sætte nogle værdimæssige og følelsesmæssige ting i spil i jeres samtale med hinanden, som måske kan være vigtige for jer at få overvejet sammen.

Jeg ved ikke, hvor langt du og din kæreste er i jeres forhold. Du skriver ikke noget om, hvor længe I har været kærester, og hvor langt I er med at planlægge fælles fremtid – eller om I bor sammen. Jeg kan med andre ord kun kommentere og sige noget ud fra dit korte brev; med fare for, at jeg måske kommer til at forenkle noget eller ramme ret meget ved siden af. Men – jeg forsøger!

Det er for mig meget forståeligt, at du har det svært med, at din kæreste gerne vil prøve at have sex med en anden, når han nu er i et forpligtende forhold til dig. Jeg forestiller mig, at noget af det, som er svært for dig, det er, at i din verden og i dine forståelse af, hvad et parforhold er, der er det sådan, at man ’er hinanden tro’, og at sex er noget, som man kun har i parforholdets trygge rammer med hinanden. Måske tager jeg fejl af, hvad du tænker og mener, men jeg synes, at det er det, jeg hører i dit korte brev. Jeg fornemmer også (måske overfortolker jeg), at der for dig er noget meget svært og sårende i, at han har fremsat dette ønske og har dette ønske. Jeg forestiller mig, at det gør ondt inden i dig, og at der er rigtig mange svære følelser, som vælder op i forhold til rigtig mange ting hos dig. Hvad du kan blive ramt af – af stærke følelser i dette – kan jeg kun gætte på. Men – det ville ikke være mærkeligt i min optik, hvis du både bliver såret, vred, føler dig trådt på ved at han bringer sit ønske på banen; føler dig skuffet og i vildrede med hele jeres forhold – og – ikke mindst: bliver usikker på, om ’du er nok for ham’ – og om du kan regne med hans troskab og hele hengivenhed til dig i jeres forhold fremadrettet. Jeg fornemmer, at der er noget helt essentielt på spil i forhold til, om du kan og vil leve med, at han har dette ønske, fordi det reelt handler om, at han beder dig om at ’dele ham’ med andre – i forhold til sex. Hans ønske går direkte på, at han gerne vil have lov til at praktisere sex med en anden/andre end dig.

Det er min opfattelse, at det er langt de færreste mennesker i et parforhold, som reelt har og kan have det godt med, at deres partner har sex med andre. Det har rigtig meget at gøre med, at sex virkelig er det allermest intime, som man kan have med et andet menneske, og at sex på mange måder konstituerer og sammenholder den intimitet og den troskab og tosomhed og tryghed, som to mennesker i et parforhold har med hinanden. Sex er ikke bare fysisk aktivitet og rå drifter – fri leg. Sex er noget, der forbinder mennesker på en meget intim og unik måde, og som på ingen måde kan holdes uden for følelsernes område (selv om ret mange mennesker tror noget andet – måske inklusive din kæreste?). Det er også præcis derfor, at utroskab i parforhold er så ondt og gør så ondt. Den unikke tosomhed, enhedsfølelse og tryghed ved hinanden i det monogame seksuelle forhold er så enormt vigtig for langt de fleste mennesker i parforhold.

Jævnfør ovenstående er det meget forståeligt, at det er rigtig svært for dig både at skulle forestille dig og gå med på, at din kæreste har sex med et andet menneske – midt i jeres parforhold. Jeg tror, at det er hele din forestilling om og forventning til, hvad et parforhold er og indebærer, der er på spil og bliver udfordret. Det er dine helt grundlæggende tanker og værdier om, hvad forpligtethed og intim forbundethed med hinanden er og har af betydning, som bliver heftigt udfordret. Det er hele konceptet med, at vi i et parforhold nu helt og fuldt vil hinanden – investerer det hele i hinanden – og er helt og fuldt hinandens, som bliver udfordret. Seksuel aktivitet med andre end hinanden i parforholdet er ’no go’ i din optik, hører jeg, når jeg prøver på at se ind bag ved det, du skriver; og jeg fornemmer, at du har ret stærke holdninger og værdier i dette, som bliver udfordret af det, som din kæreste nu sætter i spil omkring hans ønsker om sex med en anden/andre.

Hvis jeg har fat i noget, som du kan genkende i ovenstående, så er der nogle ting, som jeg tænker er meget vigtigt for dig og din kæreste at få snakket jer ind i og finde noget fælles vej i – som par:

1) Hvad er jeres forståelse af sex – hver især? Hvad betyder det at have sex med et andet menneske for jer helt grundlæggende – følelsesmæssigt og i forhold til intim forbundethed og gensidig forpligtelse? Hvad er det, der er på spil – for dig – i den udmelding og det ønske, som han er kommet med, og hvad er det, der er på spil for ham?

Det lyder til, at din kæreste mener, at han godt kan finde ud af at løsrive sex med et andet menneske fra parforholdet med dig, og at det giver mening for ham at søge ’en seksuel oplevelse’ uden for jeres parforhold? Men – hvad er det, der ligger bag ved dette ønske? Hvad er det, som driver ham?:

  • Føler han sig snydt i livet ind til nu – på det seksuelle område?
  • Ønsker han at få flere seksuelle erfaringer? Er han bange for ikke at slå til på det seksuelle område – i forhold til dig?
  • Har han svært ved at binde sig helt til dig – og kun dig? Har han svært ved at ’leve med’, at det nu kun er dig, han kan have sex med?
  • Har han et helt andet blik på, hvad sex er for en størrelse end dig?

Det, at han flere gange har sagt, at han gerne vil prøve at have sex med en anden end dig udelukkende for at få oplevelsen af ’sex med en anden’ skal udfoldes noget mere. Og – nu tolker jeg lige lidt. For – der er virkelig meget på spil her – for dig og for jeres parforhold. I yderste konsekvens handler det om, – hos dig – om han evner og har viljen til at ville være monogam – her og nu – i forhold til dig. Og hos dig, fornemmer jeg, handler det om, hvorvidt han faktisk vil dig og jeres parforhold nok; og om han er klar til kun at satse på dig. Jeg tror, at for dig er den seksuelle, monogame forbundethed og tryghed så vigtig en ting i parforholdet, at du faktisk ikke kan gå på kompromis med det. Men måske tager jeg fejl i dette?

Du skriver, at du egentlig godt kan forstå, at han ønsker at prøve sex med en anden (set fra hans banehalvdel af), men at det er meget ambivalent for dig, fordi det på din banehalvdel ’slet ikke giver mening’ (tror jeg!). Her bliver jeg lidt nysgerrig på at spørge til, hvad det er, du godt kan ’forstå hos ham’. Kan du godt forstå, at han har lyst til at prøve sex med en anden? Hvis det er det, som det handler om, hvad er det så, du godt kan forstå i det? Giver det mening for dig, at han kan have det sådan – midt i at han nu er kæreste med dig? Eller – handler det mest om, at du kan følge hans tankegang ud fra, hvordan du kender ham, eller ud fra, at det da er en tanke, som alle lige kan få i et splitsekund? Eller – hvad går din forståelse ud på? Jeg spørger om dette, fordi jeg tror, det er vigtigt, at du får godt tag i, hvad din forståelse handler om, når du skal snakke noget mere med ham om tingene; samtidig med, at den samtale virkelig også skal handle om det, som er det ambivalente for dig; alt det, som er så svært for dig i det her, og som du har brug for at få sat endnu flere ord på.

Det er for mig at se også vigtigt, at du får spurgt ind til, hvad han tror, det gør ved dig følelsesmæssigt, at han har dette ønske og sætter ord på det over for dig. Det er virkelig vigtigt, at din kæreste også kommer til at reflektere over og forholde sig til, hvad det er, der er virkelig svært og ambivalent og sårende i dette for dig. Der er brug for, at du også får noget virkelig forståelse fra hans side af for dig og dine tanker og følelser. Det er vigtigt at finde ud af for dig, om din kæreste egentlig ved og har en forestilling om, hvad det er, han aktiverer af svære tanker og følelsesmæssige ting hos dig ved at spørge om lov til at prøve sex af med et andet menneske. Her er det vigtigt, at du er virkelig ærlig over for ham, og at du får sagt præcis det, som du sidder med og bliver ramt af og bliver utryg i – skuffet i – vred over osv.

2) Hvilke værdier, ønsker og ’ufravigelige forventninger’ har I hver især omkring troskab i sex og monogami i et forpligtende parforhold? Og – kan I mødes i disse forventninger og behov her og nu? Hvad skal der gives afkald på – og er I klar til det; fra hver jeres side af?

3) Hvad er troskab i et parforhold for en størrelse for jer? Hvad tænker I om det hver især? Hvad er I enige om – sammen – omkring troskab og forpligtethed over for hinanden? Både i forhold til sex og til alle andre vigtige områder i parforholdet. Hvad har I hver især brug for – for at kunne være helt tryg ved og hos den anden?

Det er altid vigtigt at få afstemt forventninger til hinanden i et parforhold. Den gensidige tryghed og tillid har brug for, at man har helt styr på, hvor man har hinanden, og hvad man må forvente af hinanden. Sådan tror jeg også det er for jer i jeres forhold.

Endelig er her til slut en opfordring til, at du og din kæreste sammen udforsker jeres seksualitet og finder nye måder at have sex. Udover at tale samme om det, findes der også flere gode bøger, der kan inspirere til det. Fx “Bedre sex… og mere af det”, som du kan læse en lille anmeldelse af her. Derudover kan I også selv gå på opdagelse i, hvad der ellers findes af inspiration.

Jeg vil ønske dig og din kæreste alt godt. Hvis der er noget, du har brug for at få uddybet, er du meget velkommen til at skrive igen.

Med venlig hilsen

Støt Parvis

Med MobilePay kan du nemt støtte arbejdet med din mobil. Ønsker du fradrag for gaven, skriver du blot dit CPR-nummer i beskedfeltet.

TAK for enhver gave!

Send til 94 907

Frank Risbjerg Kristensen, Teolog og psyko-, par- og familieterapeut

Se også: