Michelle Lind Kappel

Terapi ved psykolog Michelle Lind Kappel

Michelle Lind Kappel begynder som autoriseret psykolog i Agapehuset den 1. maj 2022. Du kan læse mere om hende nederst på denne side eller i interviewet: Ny psykolog: Det er en ære at få lov til at vandre med mennesker på deres livsrejse!

Du kan allerede nu booke en tid hos hende online eller ved at skrive eller ringe til sekretariatet på info@agape.dk/86806022. Sekretariatet kan træffes telefonisk i tidsrummet 9.00-12.30 og 13.30-15.00 mandag til torsdag.

Michelle Lind Kappel_kvadrat_fotograf martingravgaard_2400px

Uddannelse
Cand.psych., Aarhus Universitet 2012. Autoriseret i 2015. Medlem af Dansk Psykologforening.

Specialer
Michelle Lind Kappel har terapeutisk erfaring med:

  • traumebehandling (herunder EMDR og Narrativ Eksponerings Terapi)
  • angst
  • depression
  • stress
  • kulturelle udfordringer
  • livskriser/eksistentielle udfordringer
  • relationelle udfordringer

Michelle har arbejdet med udredning og behandling af psykiske lidelser i psykiatrien (primært PTSD, angst og depression). Hun har erfaring med behandling af traumatiserede flygtninge og med at klæde professionelle og frivillige på til at opdage og håndtere tegn på traumatisering i forbindelse med integrationsindsatser. Endelig har hun boet og arbejdet på Sri Lanka og har derfor stort kendskab til udfordringer og opmærksomhedspunkter i forbindelse med udsendelser og udstationeringer. 

Som ansat i Agape har Michelle ydermere en særlig viden om samspillet mellem kriser og eksistentielle/trosmæssige udfordringer og behov.

Hun er certificeret i brug af SoMeCaM.

Tilgang
Michelle er særligt optaget af metoden EMDR, som kort fortalt kan hjælpe med at mindske det ubehag, der kan forstyrre i dagligdagen, hvis man har ubehagelige oplevelser med i bagagen (se eksempelvis emdr-danmark.dk). Inden for EMDR anerkender man, at tankger, følelser og krop hænger uløseligt sammen, og at man må have blik for alle dele i terapien. Michelle inddrager kognitive, eksistentielle of dynamiske elementer, som det giver mening i forhold til udfordringernes art eller klientens foretrukne fokus.

Jeg er optaget af, hvordan vi mennesker kan lære at tale sandt om livet, som vi oplever det. Mange udfordringer bliver ekstra komplicerede af, at vi ikke tør være ærlige omkring dem. Forventninger til os selv og oplevede forventninger fra andre kommer ofte til at styre os, når vi fortæller os selv, hvad vi skal tænke og mene om det, vi oplever. Det er dog min erfaring, at der midt i lidelse og smerte kan vokse nyt håb og uopdagede ressourcer frem, hvis man blot tør at se på det med et (k)ærligt blik. Jeg er klar over, at det kræver både mod og tryghed at se på sig selv, sine oplevelser og ikke mindst sine relationer i dette lys. Jeg vil derfor altid tilbyde en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang – og tage udgangspunkt i, hvor klienten er, så vi kan vælge interventioner på baggrund af de mål, den enkelte er med til at sætte for sit forløb.

-Michelle Lind Kappel, autoriseret psykolog i Agape