Retræter

Næste retræte: 25. til 27. november 2022

Adventsretræte 2022

25.-27. november 2022

Starttidspunkt: den 25. november

Sluttidspunkt: den 27. november

Arrangør: Agape og Bibellæser-Ringen

Sted: Ådalen Retræte i Randers

Retræteledere: Sygeplejerske Ellen Jensen og fysioterapeut Mette Rasmussen. Præst Daniel Lind er nadverliturg.

Pris: 2.250 kroner

Tema: TRØST

Det er naturligt at søge trøst, når bekymring, sorg og smerte rammer. I Bibelen beskrives Gud som “al trøsts Gud”. På adventsretræten ønsker vi at skabe rammer for at udforske og erfare dybden af det udsagn. Det vil vi gøre ved at lytte til Gud i hans ord, i naturen og i stilheden. Retræten foregår i stilhed og er en god mulighed for at standse op fra hverdagen og blive opmærksom på, hvor vi finder trøst – både i vores menneskelige og åndelige liv.

Hver morgen mødes vi til nadvergudstjeneste. I løbet af dagen er der fælles samling med bibelmeditationer og tidebønner samt bøn med inddragelse af kroppen. Derudover er der mulighed for individuel samtale samt tilbud om massage og afspænding.

Retræte i fastetiden 2023

10.-12. marts 2023

Arrangør: Agape og Bibellæser-Ringen

Sted: Sct. Birgitta Kloster i Maribo

Retræteledere: Sygeplejerske Ellen Jensen og præsteparret Inger Marie og Henrik Kristensen.

Pris: Opdateres

Tema: På vandring mod påske

Kom med på en åndelig vandring gennem fastetidens ørken til påskemorgens lys.
På denne retræte har vi særligt fokus på bibelmeditation. Vi vil leve os ind i teksterne, så vi vandrer sammen med Jesus og lytter til ham.
Der vil være guidede fælles bibelmeditationer såvel som individuelle meditationer med forudgående introduktion.
Dagen vil være rammet ind af nadvergudstjeneste om morgenen og tidebønner til frokost og inden natten.
Retræten afholdes i stilhed på Maribo Kloster. Der er mulighed for individuelle samtaler med retrætelederne.

Forårsretræte 2023

14.-16. april 2023

Arrangør: Agape og Bibellæser-Ringen

Sted: Ådalen Retræte i Randers

Retræteledere: Sygeplejerske Ellen Jensen og fysioterapeut Mette Rasmussen. Præst Ingolf Henoch Pedersen er nadverliturg.

Pris: Opdateres

Tema: Kristuskransen

Vi vil under forårsretræten bruge biskop Martin Lönnebos Kristuskrans som inspiration til vore bønner, refleksioner, bibelmeditationer og meditative vandringer.
Morgengudstjenester med nadver samt tidebønner middag og aften danner rammen for retræten.
Der tilbydes individuel samtale og massage.
Retræten afholdes i stilhed.

Retræte er for alle

Retræter er for alle. Det er ikke forbeholdt visse mennesker med særlig hang til tidebøn og meditation. Retrætens stilhed er ikke noget kunstigt og et mål i sig selv, men en fantastisk hjælp til fordybelse.

Tidebøn og undervisning

Retrætedagene præges af tidebønner og tekstlæsninger. Det har op gennem kirkens historie vist sig, at denne enkle form er frugtbar og værdifuld. Der er også undervisning og indføring i bibeltekster og bøn.

Stilhed – en gave

Retræten foregår i stilhed, da stilheden er en vigtig forudsætning for at fokusere på de sande menneskelige og åndelige værdier. Deltagerne taler således ikke med hinanden under selve retræten. Inden stilheden indledes, vil der være en indføring i principperne for stilhed, og hvad man kan gøre, hvis man får brug for at bryde stilheden.

Erfarne retræteledere

En vigtig forudsætning for at få et godt udbytte af en retræte er, at man føler sig tryg. Hver retræte vil blive ledt af mennesker, der har erfaring med retræter. De har både studeret forskellige former for retræter og deltaget i adskillige retræter selv.
Der er mulighed for at få åndelig vejledning, sjælesorg og skriftemål under retræten.

Samarbejde med Bibellæser-Ringen

Agape har siden 2016 samarbejdet med Bibellæser-Ringen omkring planlægning og udførelse af retræterne.

Læs også artiklen: Gå offline fra verden og online med Gud