Sådan arbejder vi i Agapehuset

Vi har øje for det hele menneske

I psykologklinikken har vi øje for det hele menneske. Det betyder, at vi interesserer os for den problemstilling, du kommer med, men også alt det ”rundt om den”. I Agape arbejder vi ud fra en forståelse af, at mennesket rummer fire dimensioner, som gensidigt påvirker hinanden. Derfor spørger vi ind til alle fire dimensioner som en del af den psykologiske udredning og behandling.

Læs mere om Agapes tilgang til terapi her:

Som noget særligt i Agape er vi uddannede i at integrere menneskets oplevelser af tro, tvivl og eksistentielle spørgsmål i den psykologiske samtale. I terapien forholder vi os til, hvilken funktion en eventuel tro og eksistentielle spørgsmål har i relation til den problemstilling, du kommer med. Vi gør det altid med psykologisk trivsel for øje og er optaget af, at hjælpe dig til øget fleksibilitet og hensigtsmæssige mestringsstrategier. Vi udtaler os ikke om og blander os ikke i, hvad der er sandt/falsk indenfor det, du tror på eller er overbevist om. Vi afholder os også fra at benytte trosmæssige praksisser i terapirummet, fx bøn eller læsning af hellige skrifter.

Sammen med klienten kan vi undersøge hvilke trosbaserede strategier, klienten oplever kan have en positiv indvirkning på det psykiske velbefindende og hvilke udfordringer af religiøs art, klienten oplever kan indebære en risiko for den psykiske trivsel. 

Et psykologfagligt rum

Agapes psykologklinik er et psykologfagligt rum og fungerer på lige vilkår med landets øvrige psykologklinikker. Det betyder, at psykologerne:

  • er underlagt Psykologloven
  • har tavshedspligt (ligesom de øvrige ansatte i huset)
  • arbejder ud fra de Etiske Retningslinjer for Nordiske Psykologer
  • arbejder med almenpsykologiske tilgange, som er forskningsbaserede
  • løbende efteruddanner os
  • løbende modtager intern og/eller ekstern supervision
  • er autoriserede eller i et igangværende autorisationsforløb

Alle psykologerne i Agapehuset arbejder med Det hele menneske. Vil du vide mere om den enkelte psykologs øvrige metodiske tilgange, kan du læse mere om dem her:

Følge Agapes psykologer på Instagram