Det hele menneske

Det hele menneske

I Agape har vi øje for det hele menneske. Vi arbejder ud fra en forståelse af, at mennesket rummer fire dimensioner, som spiller sammen og påvirker vores trivsel.

Den bio-psyko-sociale model har været praksis siden 1970’erne

Sundhedsfagligt personale har traditionelt brugt den bio-psyko-sociale model som et redskab til at forstå faktorer, der kan fremme sundhed og trivsel eller skabe sygdom og mistrivsel. Modellen består af tre dimensioner:

  • Den psykologiske dimension
  • Den kropslige dimension
  • Den relationelle dimension

Den eksistentielle dimension inddrages i religionspsykologisk praksis

Siden 2000’erne er man i sundheds- og religionspsykologisk forskning begyndt at inddrage en fjerde dimension, nemlig den eksistentielle dimension. I Agape arbejder vi derfor med at integrere den nyeste viden fra forskningen i klinisk praksis.

De fire dimensioner, som vi arbejder med dem i Agape, er illustreret i denne model:

Agapes menneskesyn - Det hele menneske

Modellen er udarbejdet af Kathrine Wanninger fra Ordsmag.dk

Herunder sætter vi flere ord på de fire dimensioner, og vi starter med den eksistentielle dimension, da det er her, vi adskiller os fra mange klassiske psykologklinikker.

Den eksistentielle dimension

Agapes menneskesyn - Den eksistentielle dimension

Den eksistentielle dimension handler om dine værdier og hvad der er meningsfuldt for dig. Dine drømme og håb for fremtiden. Din oplevelse af, om der er noget, som er større end dig.

I Agape er vi uddannede i at integrere menneskets oplevelser af tro, tvivl og eksistentielle spørgsmål i den psykologiske samtale og behandling, hvor det giver mening.

Her er vi nysgerrige på de eksistentielle spørgsmål, du stiller – og hvilken funktion de har i de problemstillinger, du kommer med.

Hos os er du velkommen – om du er troende eller ej. Vi blander os ikke i indholdet af din tro, men vil gerne hjælpe dig til bedre trivsel som det hele menneske, du er.

Den psykologiske dimension

Agapes menneskesyn - Den psykologiske dimension

I den psykologiske dimension er vi nysgerrige på:

  • Dine tanker, følelser og adfærd
  • Dit syn på dig selv, andre og verden omkring dig

Den kropslige dimension

Agapes menneskesyn - Den kropslige dimension

I den kropslige dimension er vi nysgerrige på:

  • Din relation til din krop
  • Dine sanser ift. kroppens behov, fx sult og smerte

Den relationelle dimension

Agapes menneskesyn - Den relationelle dimension

I den relationelle dimension er vi nysgerrige på:

  • Dine relationer (familie og netværk)
  • Dine sociale faktorer, fx bolig og økonomi

Læs mere om det firedimensionelle menneskesyn

Du kan læse mere om det firedimensionelle menneskesyn i vores artikel om trivsel efter magtmisbrug

Eller i artiklen her: Hvad stiller vi op med de eksistentielle og religiøse temaer i psykologisk praksis?