At sove i tryghed

Måske du kender til at ligge og vende og dreje dig i din seng, når du skal sove. Måske du kender til at være fuld af bekymringer, som influerer på nattesøvnen. Måske er der ting, du frygter. Eller måske føler du dig ensom og alene.

I Salme 4 vers 9 i Bibelen er der et ord, som kan være en hjælp at fokusere på, når det er svært at finde hvile om natten. Der står:

I fred kan jeg lægge mig og sove,

for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.

Jeg ser for mig, at David, der har skrevet salmen, har været udfordret på at finde hvile. Derfor har Gud givet ham nogle ord til hjælp. Gud har mindet ham om, at han rolig kan lægge sig og sove, for Gud er hos ham. Trygheden ligger i, at David ikke er alene, for Gud er nær. Det er nærmest, som om han bor i Gud. At Gud er om ham. At der er en fredsmur og tryghedsmur omkring ham.  Det betyder, at David ikke behøver at kunne mærke trygheden og freden. Han behøver ikke at føle tryghed. Han behøver ikke føle fred. I stedet for kan han minde sig selv om, at Gud ER fred. At Gud ER tryghed.

Vi har lov til at låne Davids ord og lade dem blive til vore. Vi har lov til at spejle os i Davids måde at henvende sig til Gud på og modtage ordene som en hjælp i vores liv.

Bøn:

Kære Gud

Du ser, hvordan jeg har det.

Du kender min utryghed.

Hjælp mig til at hvile i,

at jeg i fred kan lægge mig til at sove,

for du, Herre, lader mig bo i tryghed.

Amen

 

Af Hanne Esmarch

Lysindfald_skov_psyktro