Befrielse

Jeg har overvejet ganske længe, hvad jeg skulle dele med dig her. Helt tilbage fra før den coronatid, som vi står i nu. Verden har forandret sig mens jeg har overvejet.

I morges læste jeg et ord i Brødremenighedens Andagtskalender: ”Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige”. (Kolossenserbrevet 1,13)

Kulde og mørke – varme og lys. Modsætninger men også begreber, som vi ikke begriber. Danmark oplevede befrielsen for 75 år siden; befrielsen fra en fremmed magts besættelse. Det var forår og Danmark frit. Da befrielsen kom, blev fem år i mørke og krigskulde afløst af lys og varme.

Ordet fra Kolossenserbrevet siger os, at vi er sat ind i en helt ny sammenhæng. Gud satte en befrielsesaktion i gang, fordi vi er elsket af ham. Han lod sin egen søn blive straffet, for at vi kunne gå fri. Jesus gik hele vejen og blev på korset ramt af den skyld, som egentlig lå på os. Vi er flyttet over i en anden sammenhæng; over i Guds elskede søns rige. Se det er varme og lys, så det gør noget.

Og nu står du og jeg og verden i øvrigt midt i en coronatid, som på mange måder kan synes at minde os om besættelse, mørke og kulde. Men set i lyset af det, som Gud i sin kærlighed har gjort for os, da er det ikke tilfældet.

Når vi ser på vort eget liv, har vort sind med mellemrum og måske i lange perioder givet os mørke dage, crazy dage, lysegrønne dage.

ALTID, og selv der, hvor min psykiske sårbarhed låste mig inde i mørke, var jeg i virkeligheden i et rige, hvor jeg var omgivet af Guds lys.

Af Anders Chr. Enevoldsen, Nørrebro

Lysindfald_skov_psyktro