Boganmeldelse: Hvad i alverden er meningen?

Titel: Hvad i alverden er meningen – Om at leve med kronisk sygdom og handicap
Forfatter: Lisbeth Riisager Henriksen
Forlag: Eksistensen (Tidligere Unitas)
Sidetal: 324
Anmelder: Johannes Lorenz Jensen
Målgruppen: Mennesker, som er blevet ramt af en alvorlig kronisk sygdom eller et handicap. Bogen vil med stort udbytte også kunne læses
af pårørende og hjælpere til den, der er blevet ramt.
Rammen: Som en bygning med fire sider bliver det lidende menneskes
livsvilkår belyst ud fra 4 vinkler:
Den fysiske, den psykiske, den sociale og den åndelige.
Den åndelige dimension gør bogen unik og dermed anbefalelsesværdig på trods af nogle udtryk og tolkninger, som vidner om en uklar og en direkte ubibelsk teologi, men hvad den ene gør grumset, er der andre, som gør klart.
Bogen er opdelt i en første og en anden del.
Indhold: Bogen har 15 forfattere, altså en antologi omkring den
problemstilling at være ramt af en lidelse, og så det at være en stor del af den ramtes berøringsflade.

Bogen kan sætte mange ting på plads, både for den lidende og for de pårørende, men det kræver noget at gå i gang med bogen. Den skal læses med omtanke og god tid. Til gengæld vil udbyttet komme til at svare til det arbejde, som bliver lagt i læsningen.

Læs den! Diskuter med den! Reflekter over den!
Men i små bidder ad gangen, som var det en æske dyr, ægte chokolade.

Guldkorn fra bogen

1. Del

 1. Anerkender du din lidelse, er du på vej til at kunne leve med den.
 2. Vi har ikke brug for fortolkninger af vores situation.
 3. Depression er ikke noget, man bare kan tage sig sammen for at komme af med.
 4. Man når aldrig til at kunne sige ”færdigt arbejde” i forhold til sorgen.
 5. Grundstenen i et sundt familieliv er, at forældrene er nærværende og omsorgsfulde over for hinanden.
 6. Forudsætningen for en sund selvfølelse er kærlighed.

2. Del

 1. Er der ikke nogen højeste mening med noget som helst, så er alting grundlæggende meningsløst.
 2. Man kan omforme lidelsen til en indsats.
 3. Gud lider, når jeg lider, og ser jeg (den lidende Kristus*) ”ansigt til ansigt”, slipper jeg for at forstå.
 4. Vi er aldrig helt alene.
 5. Spørgsmålet ”hvorfor” lægger en ny lidelse på lidende mennesker.
 6. Lidelsen fastholdt Paulus på hans dybe afhængighed af Guds nåde.
 7. I Bibelen (især Salmernes Bog*) og Salmebogen er der en masse ord, som vi kan låne, gentage og tage til os som udtryk for vores situation.
 8. Sorg og afmagt er livsvilkår, som vi må lære at leve med.
 9. Mod er angst, der har bedt sine bønner.
 10. Kun, hvor der er håb, er der liv.

Se også: