Hvad gør jeg når hjælperrollen er blevet usund?

Der kan være mange grunde til, at ens rolle som hjælper, er blevet usund. Det kan du læse mere om her . Men hvad gør man så, når det går op for én, at rollen er blevet usund?
Her er nogle ideer du kan lade dig inspirere af.

Selvindsigt og fællesskab

Et er at vide, at hjælperrollen er blevet usund. Et andet er at forstå hvordan den er blevet det. At se tilbage på forløbet, og hvordan det har udviklet sig kan være en nøgle til at forstå, hvornår noget gik fra at være sundt til usundt. For nogle vil det være let at se, for andre kræver det måske hjælp fra en terapeut. Det kan også være godt, at opsøge netværk for ligesindede, altså andre der har haft den samme hjælperrolle. Har man ikke mod på kontakten, kan man ofte finde bøger med beretninger fra personer, der har stået i lignende situationer. Det giver mulighed for at man kan spejle sig i dem, blive genkendt, og måske blive inspireret til nye måder at håndtere situationen på.

Sætte grænser

Ofte vil en del af det usunde i hjælperrollen bestå i, at man har taget for meget ansvar. Her kan det være et vigtigt skridt mod en mere sund relation, at grænserne genforhandles. Måske er det tid til at opdage de ressourcer der er, hos den man hjælper, og stille større krav. Kan man ikke stille større krav til den man hjælper, kan det være nødvendigt at hente mere hjælp ind udefra. Der findes flere bøger med konkret inspiration til hvordan grænsesætning kan se ud i praksis, blandt andet bogen “Pårørende – til en person med psykisk sygdom”

Selvomsorg

Grænsesætningen er en stor del af selvomsorgen, fordi det kan skabe rum til at gøre ting man mærker er godt for én. Har egne behov igennem længere tid været overset, eller er de smeltet sammen med den anden parts behov, kan det være svært at mærke hvad man har lyst til eller brug for. Her kan man tage udgangspunkt i det, man tidligere har været glad for at gøre, og starte en udforskning derfra.

Hjælp til at bearbejde

For nogle kan der dukke ubehagelige følelser op, når der bliver mere tid og rum til at mærke sig selv. Følelser der har været holdt væk af den travle kalender. Det er ikke nogen dårlig ting, såfremt der er blevet plads i ens liv til at tage hånd om dem. Her kan det igen være en stor støtte at have ligesindede at tale med, men der kan også være behov for professionel hjælp. For andre har tiden med stor belastning sat sig i kroppen, skabt spændinger med mere. Her kan det være en hjælp at få massage, fysioterapi eller lignende.

Preben Nedergaard
Preben Nedergaard

Se også: