Boganmeldelse: Stille for Gud – bed en bøn

Titel: Stille for Gud – Bed en bøn
Forfatter: Gert Grube
Forlag: Etnos-Forlag
Sider: 8
Anmelder: Merete Hansen

Bøn er sjælens åndedræt.
Skal vi leve må vi trække vejret – og skal vi fungere i hverdagen må vi bede.
Bøn er menneskets samtale med dets skaber.
Bed, så skal der gives jer – sagde Jesus.
Jesus gik op i bjergene for at bede, bad i synagogen, bad i Getsemane Have, bad for venner og fjender, lærte os Fadervor.

Bøn er en magtfaktor.
Bøn kan bevæge den treenige Gud.
Bøn bliver registreret af Gud.
Bøn betyder også, at man får det beder, for alt det, man ikke selv kan overse i livet, kan man lægge i Guds hænder – og det giver tryghed og fred.

Dette lille hæfte indeholder 70 bønner, som med glæde kan læses og bedes af alle, men som på en særlig måde er brugbar for mennesker, som af en eller anden grund (måske psykisk lidelse) ikke formår at samle sig til bøn. Det er en kendt situation for mange psykisk syge.

Giv mig mod
Herre, giv mig mod til at være mig selv i dit lys.
Giv mig mod til ikke at se på, hvad andre gør,
men alene se på din gerning.
Giv mig mod til at stride troens gode strid,
så jeg siger nej til det onde.
Giv mig mod til at tale din sag,
så jeg ikke er tavs, når du byder.
Herre, giv mig noget af dit mod.
Du viste mod, da du talte om Gud.
Du viste mod, da du var blandt de svage.
Og du viste mod, da man klyngede dig op på korset
for du overgav det hele til din far.
Herre, giv mig gudsfrygt,
så menneskefrygten forsvinder.
Amen

Glæden
Herre, tak for glæden, som er indenfor rækkevidde for os alle.
Ved at række ud efter evangeliet giver vi plads for glæden i hjerte og sind,
for evangeliet betyder netop ”glædeligt budskab”.
Herre, lad glæden fra Betlehems marker, Golgatas høj og opstandelseshaven fylde mig helt,
så ethvert mismod og enhver bekymring for dagen i dag og dagen i morgen forsvinder som dug for solen.
Lad mig også i dag beriges med fanfaren fra Bibelens blade:
Glæd jer altid i Herren, jeg siger: Glæd jer.
Tak, at din glæde er min styrke.
Tak, at glæden fødes gennem bøn.
Amen

Tak for skjoldet
Tak for skjoldet, Jesus.
Troens skjold, som kan stoppe alle den ondes gloende pile.
Tak, at skjoldet er dit eget frelsesværk.
Med din sejr flød blodet som den rødglødende malm, hvoraf skjolde bliver støbt.
Herre, din mægtige hilsen ”Det er fuldbragt”
er garanti for skjoldet styrke i enhver strid.
Ingen pile vil kunne trænge igennem –
om den så kommer fra mørkets skjul.
Tak, at dit skjold er ligeså effektivt, som blodet
på dørstolperne i Egypten, hvor ødelæggeren måtte gå forbi.
Herre, lær mig at bruge skjoldet hver dag,
så jeg kan dække mine tanker, min hjertedør og mine skridt med det.
Amen

Med disse eksempler fra bogen håber jeg at have givet et lille indblik i denne dejlige bønnebog.
– Afprøv selv bønnerne, – modtag hjælp og styrke gennem dem.

Se også: