Kursus for kirke- og kirkegårdspersonale: Samtaler i Sorgens Have

Kursus: Samtaler i Sorgens Have

Varighed: Tre timers kursus for kirke- og kirkegårdspersonale

Kursusleder: Teolog og sjælesørger Dan K. Månsson

Sted og tid: Aftales med Agapes sekretariat

Pris: 7.995 kroner + transport

Indhold: Dette tre-timers kursus gør jeres kirke- og kirkegårdspersonale klogere på nyere sorgforståelse og hjælp til at møde den sørgende i kirken og på kirkegården.

I kurset ser vi på, hvilken betydning ritualer har for sorgprocessen og afskeden med den afdøde. Så snart vi træder ud af de vante ritualer og traditioner, bliver vi både usikre, mærker vore egne grænser og risikerer at komme i konflikt med os selv eller andre. Kurset vil give en indføring i, hvordan vi professionelt kan håndtere nye adfærdmønstre omkring begravelser og gravsteder. Nogle vil eksempelvis sætte deres eget præg på begravelsen, som præsten og det øvrige personale så indgår i. Andre vil slet ikke have en kirkelig begravelse, men forestår selv – eller med bistand fra en bedemand – begravelsen på kirkegården.

Under kurset bliver der tid til, at tilhørerne bidrager med erfaringer fra eget arbejdsliv, ligesom kursuslederen vil komme med konkrete eksempler, som kan drøftes.

Interesseret?

Kontakt kursusleder Dan Månsson eller Agapes sekretariat, hvis du ønsker at afholde kurset Samtaler i Sorgens Have i din kirke – eller blot ønsker at høre mere.

E-mail:  Dan Månsson: dan@agape.dk / Agapes sekretariat: info@agape.dk

Telefon: Dan Månsson: 29264434 / Agapes sekretariat: 8680 6022

Vi glæder os til at høre fra dig!