Sjælesorgskursus

18. august 2021 - 15. december 2021

Info om sjælesorgskursus

Bliver du jævnligt brugt som sjælesørger i din menighed? Tag på sjælesorgskursus, og bliv bedre udrustet i din tjeneste.

Målet med sjælesorgskurset er, at den enkelte deltager bliver:
 • udrustet til at øve sjælesorg i menighedslivet
 • bevidst om egen person i sjælesorgens rum
 • i stand til at møde det hele menneske i sjælesorgen
 • fortrolig med brugen af sjælesorgens midler
 • opmærksom på grænsefladerne mellem sjælesorg og terapi

Aktuelt kursus:

18. august 2021 – 15. december 2021

 • Onsdag den 18. august 2021 klokken 18-21
 • Onsdag den 8. september klokken 18-21
 • Lørdag den 25. september klokken 9-16
 • Onsdag den 13. oktober klokken 18-21
 • Onsdag den 3. november klokken 18-21
 • Onsdag den 24. november klokken 18-21
 • Onsdag den 15. december 2021 klokken 18-21

Starttidspunkt: 12:00

Sluttidspunkt: 12:00

Arrangør: Agape, Sct. Michaelis Kirke og Sjaelesorg.dk

Sted: Sct. Michaelis Kirke i Fredericia

Kursusledere: Annette Bech Vad, Landsleder i Agape, og Dan Månsson, teolog og sjælesørger. På kurset underviser også Agape-psykologerne Elli Kappelgaard og Rebecca Schønherr Thomsen

Pris: 5.000 kroner

Tilskud:
Du kan evt. søge tilskud hos din arbejdsgiver eller det sted, du er sjælesørger.
Er finansieringen en udfordring, kan du søge tilskud ved Agapes støttepulje.

Tilmeldingsfrist: Den 21. juni 2021

Tillæg til kurset:
I tillæg til kurset kan deltagere, som ønsker yderligere refleksion vedrørende egen sjælesorgspraksis, modtage individuel supervision undervejs og/eller efterfølgende hos Dan Månsson. Prisen er 650 kroner per vejledningstime. Fokus her er sjælesørgerens person og arbejdsmåde – ikke konfidentens livssituation.

Program

1. SAMLING – onsdag den 18. august 2021 kl. 18.00 – 21.00

 • Intro til kurset og sjælesorgens arena v/Dan K. Månsson
 • Deltagerpræsentation og forventningsafstemning v/Annette Bech Vad
 • Sjælesorgens teologiske grundlag – en trinitarisk sjælesorgsmodel v/Dan K. Månsson
 • ‘Spilleregler’, reflekterende team og læringsmål for kurset v/Annette Bech Vad

2. SAMLING – Onsdag den 8. september 2021 kl. 18.00 – 21.00

 • Indføring i sjælesorgens mangfoldige praksis v/Dan K. Månsson
 • Tavshedspligt – Om rammerne for en samtale, samtalens asymmetri og sjælesørgerens ansvar for samtalen v/Annette Bech Vad
 • Samtalens midler – med særlig vægt på bibelbrug v/Dan K. Månsson

3. SAMLING – Lørdag den 25. september 2021 kl. 9.00 – 16.00

 • Forældre-, guds- og selvbillede – religionspsykologi i sjælesorgen v/Dan K. Månsson
 • Identitet – en udfordring til sjælesorgen v/Dan K. Månsson
 • Follow Up: Læringsmål v/Annette Bech Vad
 • Grænsefladerne mellem sjælesorg og terapi v/Rebecca
 • Sjælesørgerens mandat, person og rolle v/Annette Bech Vad

4. SAMLING – Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 18.00 – 21.00

 • Psykiske problemstillingers betydning for det sjælesørgeriske møde – grænsefeltet mellem behandling/terapi og sjælesorg v/Elli Kappelgaard

5. SAMLING – Onsdag den 3. november 2021 kl. 18.00 – 21.00

 • Det lidende menneske – Teodicé som sjælesørgerisk udfordring v/Dan K. Månsson
 • Troens betydning i mødet med kriser v/Annette Bech Vad
 • Det skamfulde menneske – skellet mellem skyld og skam, nyere opmærksomhed på skammens betydning v/Annette Bech Vad

6. SAMLING – Onsdag den 24. november 2021 kl. 18.00 – 21.00

 • Det afhængige menneske – om vejen fra livsudfoldelse til livsbegrænsning, fra benægtelse til erkendelse og vejen ud af afhængighed v/Dan K. Månsson
 • Det krænkede menneske – skyld og tilgivelse. Krænkelsens kendetegn og vejen til heling og forsoning v/Dan K. Månsson
 • Konflikthåndtering – fra en sjælesørgerisk vinkel v/Dan K. Månsson

7. SAMLING – Onsdag den 15. december 2021 kl. 18.00 – 21.00

 • Det sørgende menneske – sorgteori og sorgprocessen v/ Annette Bech Vad
 • Tag vare på dig selv – opmærksomhed på sjælesorgens indtryk v/Dan K. Månsson
 • Betydning af vejledning for sjælesørgeren v/Annette Bech Vad
 • Usunde og grænseoverskridende relationer i sjælesorgen v/Dan K. Månsson
 • Opsamling v/Annette Bech Vad

Sjælesorgskurset består af syv samlinger med tre ugers mellemrum. Tiden mellem samlingerne bruges til refleksion, træning og forberedelse. Der er ingen pligt-læsning, men en del anbefalet litteratur vil øge udbyttet af undervisningen.

Download litteraturliste her

Tilmeldingsfrist: Den 21. juni 2021

Anbefaling ved
Daniel Søgaard Lind

Anbefaling ved
Tove Kristensen

Anbefaling ved
Henrik Kildahl