Sjælesorgskursus

18. august 2021 - 15. december 2021

Info om sjælesorgskursus

Bliver du jævnligt brugt som sjælesørger i din menighed? Tag på sjælesorgskursus, og bliv bedre udrustet i din tjeneste.

Målet med sjælesorgskurset er, at deltagerne bliver:
 • udrustet til at øve sjælesorg i menighedslivet
 • bevidste om egen person i sjælesorgens rum
 • i stand til at møde det hele menneske i sjælesorgen
 • fortrolige med brugen af sjælesorgens midler
 • skærpe opmærksomheden på grænsefladerne mellem sjælesorg og terapi

Aktuelt kursus:

18. august 2021 – 15. december 2021

 • Onsdag den 18. august 2021 klokken 18-21
 • Onsdag den 8. september klokken 18-21
 • Lørdag den 25. september klokken 9-16
 • Onsdag den 13. oktober klokken 18-21
 • Onsdag den 3. november klokken 18-21
 • Onsdag den 24. november klokken 18-21
 • Onsdag den 15. december 2021 klokken 18-21

Starttidspunkt: 12:00

Sluttidspunkt: 12:00

Arrangør: Agape, Sct. Michaelis Kirke og Sjaelesorg.dk

Sted: Sct. Michaelis Kirke i Fredericia

Kursusledere: Annette Bech Vad, Landsleder i Agape, og Dan Månsson, teolog og sjælesørger. På kurset underviser også Agape-psykologerne Elli Kappelgaard og Rebecca Schønherr Thomsen

Pris: 5.000 kroner

Tilmeldingsfrist: D. 21. juni 2021

Beskrivelse

Sjælesorgskurset består af syv samlinger med tre ugers mellemrum. Tiden mellem samlingerne bruges til refleksion, træning og forberedelse. Der er ingen pligt-læsning, men en del anbefalet litteratur vil øge udbyttet af undervisningen.

Download litteraturliste her

DATOER:

 • Onsdag den 18. august 2021 klokken 18-21
 • Onsdag den 8. september klokken 18-21
 • Lørdag den 25. september klokken 9-16
 • Onsdag den 13. oktober klokken 18-21
 • Onsdag den 3. november klokken 18-21
 • Onsdag den 24. november klokken 18-21
 • Onsdag den 15. december 2021 klokken 18-21

PRIS
5.000 kroner per deltager. Dertil evt. udgifter til relevant/anbefalet litteratur.

TILSKUD
Du kan evt. søge tilskud hos din arbejdsgiver eller det sted, du er sjælesørger.
Er finansieringen en udfordring, kan du søge tilskud ved Agapes støttepulje.

TILLÆG TIL KURSET
I tillæg til kurset kan deltagere, som ønsker yderligere refleksion vedrørende egen sjælesorgspraksis, modtage individuel supervision undervejs og/eller efterfølgende hos Dan Månsson. Prisen er 650 kroner per vejledningstime. Fokus her er sjælesørgerens person og arbejdsmåde – ikke konfidentens livssituation.
Tilmeldingsfrist: Den 21. juni 2021

Program

1. SAMLING – onsdag den 18. august 2021 kl. 18.00 – 21.00

 • Intro til kurset og sjælesorgens arena v/Dan K. Månsson
 • Deltagerpræsentation og forventningsafstemning v/Annette Bech Vad
 • Sjælesorgens teologiske grundlag – en trinitarisk sjælesorgsmodel v/Dan K. Månsson
 • ‘Spilleregler’, reflekterende team og læringsmål for kurset v/Annette Bech Vad

2. SAMLING – Onsdag den 8. september 2019 kl. 18.00 – 21.00

 • Indføring i sjælesorgens mangfoldige praksis v/Dan K. Månsson
 • Tavshedspligt – Om rammerne for en samtale, samtalens asymmetri og sjælesørgerens ansvar for samtalen v/Annette Bech Vad
 • Samtalens midler – med særlig vægt på bibelbrug v/Dan K. Månsson

3. SAMLING – Lørdag den 25. september 2021 kl. 9.00 – 16.00

 • Forældre-, guds- og selvbillede – religionspsykologi i sjælesorgen v/Dan K. Månsson
 • Identitet – en udfordring til sjælesorgen v/Dan K. Månsson
 • Follow Up: Læringsmål v/Annette Bech Vad
 • Grænsefladerne mellem sjælesorg og terapi v/Rebecca
 • Sjælesørgerens mandat, person og rolle v/Annette Bech Vad

4. SAMLING – Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 18.00 – 21.00

 • Psykiske problemstillingers betydning for det sjælesørgeriske møde – grænsefeltet mellem behandling/terapi og sjælesorg v/Elli Kappelgaard

5. SAMLING – Onsdag den 3. november 2021 kl. 18.00 – 21.00

 • Det lidende menneske – Teodicé som sjælesørgerisk udfordring v/Dan K. Månsson
 • Troens betydning i mødet med kriser v/Annette Bech Vad
 • Det skamfulde menneske – skellet mellem skyld og skam, nyere opmærksomhed på skammens betydning v/Annette Bech Vad

6. SAMLING – Onsdag den 24. november 2021 kl. 18.00 – 21.00

 • Det afhængige menneske – om vejen fra livsudfoldelse til livsbegrænsning, fra benægtelse til erkendelse og vejen ud af afhængighed v/Dan K. Månsson
 • Det krænkede menneske – skyld og tilgivelse. Krænkelsens kendetegn og vejen til heling og forsoning v/Dan K. Månsson
 • Konflikthåndtering – fra en sjælesørgerisk vinkel v/Dan K. Månsson

7. SAMLING – Onsdag den 15. december 2021 kl. 18.00 – 21.00

 • Det sørgende menneske – sorgteori og sorgprocessen v/ Annette Bech Vad
 • Tag vare på dig selv – opmærksomhed på sjælesorgens indtryk v/Dan K. Månsson
 • Betydning af vejledning for sjælesørgeren v/Annette Bech Vad
 • Usunde og grænseoverskridende relationer i sjælesorgen v/Dan K. Månsson
 • Opsamling v/Annette Bech Vad

Anbefaling ved
Daniel Søgaard Lind

Anbefaling ved
Tove Kristensen

Anbefaling ved
Henrik Kildahl