“Troens betydning i mødet med kriser” v/ Annette Bech Vad

Foredrag

Dato: 21. september 2024

Starttidspunkt: 10:30

Sluttidspunkt: 13:00

Sted: Give

Emne: Troens betydning i mødet med kriser