Har du oplevet social kontrol i et kirkeligt fællesskab?

Psykologistuderende Rebecca Baltzer Stidsen søger interviewpersoner til sit speciale om social kontrol i kirkelige/kristne fællesskaber.

Social kontrol kan forstås som en kontrol af adfærd, tanker eller følelser, der afviger fra fællesskabets normer og regler. Den sociale kontrol kan udøves på flere forskellige måder fx gennem irettesættelser og eksplicitte sanktioner, men også gennem fx tavshed og blikke.

I forbindelse med specialet på psykologistudiet ønsker Rebecca at undersøge, hvordan social kontrol kan opleves af mennesker i kirkelige/kristne fællesskaber. 

Derfor søger hun interviewpersoner, som:

  • Er fyldt 20 år
  • Har oplevet social kontrol i et kirkeligt/kristent fællesskab
  • Vil sætte en time af til et interview i uge 10-12 (interviewet kan foregå fysisk eller online)

Rebekka har naturligvis tavshedspligt og interviewet vil blive anonymiseret.

I Agape ved vi, at nogle mennesker brænder sig på de kristne miljøer. Selvom kirker og kristne fællesskaber ønsker at være sande og sunde, kan de ubevidst blive usunde og livsødelæggende for mennesker. Det gør ondt at tænke på, og derfor vil vi rigtig gerne støtte op om Rebeccas speciale om social kontrol. Det er et vigtigt emne at få belyst.

Kontakt Rebecca, hvis du har lyst til at være med i undersøgelsen.

Rebecca Baltzer Stidsen
Mail: 201804814@post.au.dk
Telefon: 91 81 18 50