Modtag Agapes sjælesorgsmail

Velkommen

I Agape har vi mere end 30 års erfaring med sjælesorg og psykoterapi. Denne erfaring og viden ønsker vi at “skubbe ud over rampen” gennem kurser, foredrag og supervision til alle, der beskæftiger sig med sjælesorg i en eller anden form. Derfor: Er du optaget af at være en dygtig sjælesørger – både for din menighed og dig selv? Så vil Agape gerne invitere dig til at modtage vores helt særlige sjælesorgsmail. Sjælesorgsmailen lander i din mailboks to gange årligt og indeholder tilbud målrettet kirker og menighedsfællesskaber om kurser, foredrag og opdateret viden inden for Agapes spidskompetencer: Diakoni og sjælesorg i menighedslivet.

Velkommen i fællesskabet!

Hjerte_sjælesorg

Modtag sjælesorgsmailen

* skal udfyldes

Foreningen Agape bruger informationerne til at udsende vores sjælesorgsmails. Vi udsender to sjælesorgsmails om året. Du kan til enhver tid afmelde e-mailen fra Agape ved at klikke i bunden af e-mailen eller ved at skrive til info@agape.dk. Alle oplysninger behandles i overensstemmelse med Agapes privatlivspolitik.

Hvad er det for en rolle, jeg har? Hvordan bruger jeg den – og hvordan undgår jeg at misbruge den? Og hvordan bliver jeg bedre til at lytte, men også til at stille de rigtige spørgsmål, så mennesker kommer bedst muligt videre? Agape har meget at tilbyde på sjælesorgsområdet. Både hvis du er en erfaren sjælesørger, og hvis du er helt ny i “faget”!

-Daniel Lind, valgmenighedspræst i Aarhus og tidligere deltager på Agapes sjælesorgskursus

At deltage i Agape-kurset i sjælesorg er som at få åbnet en dør til et helt særligt refleksionsrum. Her er ro, fordybelse og andre mennesker, som også er optaget af sjælesorg. Kompetente undervisere og engagerede medkursister giver indspil til den videre vandring – både i mit arbejde som kirke- og diakonimedarbejder og i mødet med mennesker generelt. Man har i Agape en mangeårig erfaring med både undervisning og sjælesørgerisk praksis, og det mærkes. Det teologiske udgangspunkt er sundt og solidt, og samtidig har jeg oplevet en meget frugtbar vekselvirkning med indsigter fra andre fagområder, ikke mindst psykologiens verden.

-Oline Kobbersmed, Kirke- og Diakonmimedarbejder i Sct. Michaelis Kirke i Fredericia

Hvad er sjælesorg?

SJÆLESORG, ”omsorg for sjælen”, kan have mange forskellige udtryk, men tager udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn. Sjælesorgens teoretiske fundament er teologien, der anser sjælesorgen som en del af kirkens diakoni, den kristne livs- og troshjælp. Som fagfelt benytter sjælesorgen sig endvidere af en række hjælpevidenskaber som antropologi, psykologi, religionspsykologi, filosofi med mere. Sjælesorg er ifølge professor Leif Gunnar Engedal et møde mellem Guds hjerte og menneskets sjæl. Dette møde kan ske gennem et nærværende og respektfuldt menneske. Helt afhængigt af konfidentens (den hjælpsøgendes) behov, ønsker, erfaringer og livssituation kan sjælesorgen trække på bibelske beretninger, bøn, velsignelse, skriftemål med mere.

Inden for sjælesorg finder vi en bred palet af nøglepersoner, der repræsenterer forskellige retninger. Gregor den Store (540-604) skrev den første betydelige pastorallære, Regula pastoralis, hvori han anlagde grundstenene til nutidens sjælesorgstænkning. Martin Luther (1483-1546) skrev ingen direkte sjælesorgslære, men er en veldokumenteret sjælesorgspraktiker med stor menneskekundskab. Han anså sjælesorgen for at være et kristent menneskes opgave. Af nulevende nøglepersoner kan vi fremhæve Leif Gunnar Engedal, professor ved Menighetsfakultetet i Oslo, Tor Johan Grevbo, professor i
sjælesorg på Høyskolen Diakonova i Oslo og på teologisk fakultet i København, og Leif Andersen, lektor/førsteamanuensis på Menighedsfakultet i Aarhus.

Kilde: Annette Bech Vad, landsleder i Agape, og Dan Månsson, teolog og sjælesørger

Hvad kan Agape?

I praksis tilbyder Agape gratis telefon- og brevkasserådgivning via arbejdsgrenene PsykTro (målrettet mennesker med en psykisk sygdom og pårørende) og Parvis (målrettet par) samt psykoterapi i Agapehuset og supervision i sjælesorg. Dertil kommer formidling af nyeste viden om sjælesorg og diakoni i form af foredrag, kurser og artikler.

I disse år er vi særligt optaget af religionspsykologiens betydning for sjælesorg og terapi. Religionspsykologien har blandt andet givet vores sjælesørgere et sprog til at forstå, hvordan krop, psyke, sociale relationer og måder, hvorpå vi danner mening og forholder os til livets eksistentielle dimensioner, påvirker hinanden gensidigt og forandrer sig over tid. En kropslig sygdom kan for eksempel påvirke menneskets psykiske trivsel samt oplevelse af relationer og eksistens/tro. 

Agapes to uddannede sjælesørgere, Annette Bech Vad (landsleder) og Dan Månsson (projektleder), har gennemført alle tre moduler i den Pastoral-Kliniske Uddannelse (PKU) i Sjælesorg fra Modum Bad i Norge.  Derudover har vi ansat to autoriserede psykologer, der tilbyder terapi med afsæt i de etiske retningslinjer for nordiske psykologer.

At vi beskæftiger os med både sjælesorg og terapi gør os hele tiden skarpere på at holde de enkelte samtaler på egen faglig banehalvdel. Sjælesørgerne yder ikke terapi, og psykologerne yder ikke sjælesorg. Men eksperterne inden for begge fagområder kan lære af hinanden.