Kriseberedskab

Til menighedsråd og bestyrelser

Når man står med ansvaret for en menighed eller et fællesskab, vil man indimellem skulle forholde sig til tab, sorg eller andre svære kriser hos én eller flere i fællesskabet. Sæt kriseberedskab på dagsordenen i jeres fællesskab, så I har en plan for, hvem der gør hvad i krisesituationer. Find inspiration til en beredskabsplan i denne pjece fra Agape.

Agape vil selvfølgelig også gerne give konkret hjælp og inspiration til, hvordan I som bestyrelse eller menighedsråd kan støtte og finde vej i disse svære situationer. Det er mange faktorer, der spiller ind, og vi tilpasser tilbuddet til det, I har brug for. Kontakt landsleder Annette Bech Vad, hvis I ønsker hjælp.

Læs pjecen: Kriseberedskab

Når livet gør ondt, er der brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan vi gør det på den bedste måde.
På den ene side må vi være ydmyge og opmærksomme for ikke at gøre ondt værre. På den anden side må vi ikke blive så forsigtige, at vi slet intet gør.
Denne pjece er tænkt som et input til at hjælpe menigheder og kirkelige fællesskaber til at turde navigere i dette felt.

Læs pjecen her: Kriseberedskab

Agape tilbyder

Agapes kompetencer er det psykologfaglige og ledelsesmæssige/organisatoriske med speciale i trosmæssige sammenhænge, og hvordan disse to områder kan virke ind på hinanden. Det betyder, at vi anbefaler, man også får en åndelig vejleder/sjælesørger, som er uden for eget regi. Det er vigtigt, at det er uden for eget regi, fordi det kan medføre, at man hører det åndelige “mere rent”, når det er en person, der på ingen måde er i relation til nogen i sagen. Dermed øges chancen for, at den trosmæssige ressource bevares trods krisen.

En model stykkes sammen ud fra jeres behov og Agapes muligheder på det pågældende tidspunkt. Det kunne se således ud:

 • Indledende møde med ledelse (bestyrelse/menighedsråd). Evt. med guidning i “Den etiske beslutningsproces”.
 • Løbende sparring
 • Møde med ledelse (bestyrelse/menighedsråd)
 • Guidning i evaluering og implementering af læring. Afklaring af, hvad der er behov for fremadrettet af fx beredskabsplan, kommunikationsveje m.m.

Agape har ikke akut krisefunktion

Det betyder i praksis, at vi ikke rykker ud akut med få timers eller dages varsel. Men I er altid velkommen til at kontakte Agapes landsleder (annette@agape.dk/tlf. 8680 6022), for at høre, hvilke muligheder der kan være i jeres situation. Så vil vi komme med en tilbagemelding til jer.

Tag også en rundtur i vores foredrags- og kursuskatalog. Måske er der et foredrag, der passer præcis til jeres situation. Se fx foredraget: “Kriseberedskab – en vigtig del af hverdagsdiakonien” ved landsleder Annette Bech Vad.

Krisehåndtering - helt konkret

Hermed tre gode råd til den akutte fase af en krise i menigheden/fællesskabet:

1) Vis tydelig ledelse

Ledelsen skal hurtigst muligt træde sammen og skabe et overblik over situation og aftale:

 • Hvem leder?
 • Hvordan er kommunikationsvejene? Hvordan og i hvilket omfang kommunikeres viden videre? Hvem henvender man sig til med viden og spørgsmål?
 • Hvordan ydes hjælp til evt. ofre? Følg lovgivningen og inddrag myndighederne i det omfang, det er relevant.
  • Hvad meldes ud til menigheden for at skabe tillid og tryghed og vise, at ledelsen tager ansvar og lederskab i situationen?

2) Find en ekstern sparringspartner

Ledelsen bør inddrage en ekstern sparringspartner så hurtigt som muligt, da den første og akutte fase er afgørende for, hvordan man kommer igennem forløbet, og de fleste har brug for en sparringspartner, der ikke er involveret følelsesmæssigt i sagen. Vær opmærksom på, at der i alle former for krisesituationer som regel er mange følelser i spil. Derfor er det vigtigt at have en ekstern sparringspartner med så tidligt som muligt i forløbet.

3) Skab ro og tid

 • Vær tydelige i, hvad der meldes ud, og hvordan menigheden skal forholde sig, og hvornår de hører noget igen fra ledelsen. I de tilfælde, hvor der ikke kan meldes noget konkret ud, er det dét, der meldes ud.
 • Vind tid. Skab ro. Tag god tid til at vurdere.
  Som i enhver anden kritisk situation er det vigtigt at vinde tid og få skabt mulighed for at træffe gode og langtidsholdbare beslutninger. Det kræver ro og tid, og det kan være en stor udfordring at skabe i situationen. Det er bl.a. her en ekstern sparringspartner kan være med til at skabe overblik over, hvad der kan være godt at gøre i den akutte fase, og hvad der er vigtigt at give tid og ro til.

Det er vores erfaring, at man skal have 1 – 1,5 måned med sparring. Hyr sparringspartnere så tidligt i processen som muligt.