Omsorgssvigt og parforholdet

Hvis en eller to parter i et parforhold tidligere i livet har oplevet omsorgssvigt, kan det påvirke parrets indbyrdes forhold. Åbenhed og samtale i parforholdet er vigtige elementer i arbejdet med at tage hånd om de omsorgssvigt, der er sket i fortiden.

Af Linda Valbjørn, familieterapeut

Omsorgssvigt kan udmønte sig på forskellige måder og kan være af både fysisk og psykisk karakter. Fysisk omsorgssvigt kan f.eks. være vold og overgreb. Psykisk omsorgssvigt kan f.eks. være trusler, ydmygelser og at blive ignoreret. Det er forskelligt, hvordan omsorgssvigtet påvirker den enkelte, da der er forskel på, om den kommer fra en klassekammerat, en lærer eller forældrene. Men fælles for al omsorgssvigt er, at det har konsekvenser for den, som bliver svigtet. Omsorgssvigt kan bl.a. påvirke både adfærd, personlighed, selvfølelse og oplevelse af omgivelserne. Parforholdet kan også i høj grad blive påvirket, selv om omsorgssvigtet ligger mange år tilbage.

Konsekvenser af omsorgssvigt

Typiske problemer i et parforhold, hvor en person har oplevet omsorgssvigt:

  • angst for nærhed
  • svært ved at takle konflikter
  • angst for at blive forladt og svigtet
  • ensomhed
  • jalousi
  • mindreværd

Et barns personlighed er en påvirkelig størrelse. Det betyder, at de reaktioner et barn møder fra omgivelserne, ikke mindst fra forældrene, er med til at fortælle barnet, hvem det er. Hvis det f.eks. gentagne gange bliver slået, får det let en oplevelse af at være forkert. Når dette barn bliver voksen og skal indgå i et parforhold, kan det have svært ved at tro på, at det er elsket – eller overhovedet er værd at elske.

Kroppen husker

Kroppen husker de oplevelser, den har været udsat for. Det kan betyde, at hvis man som voksen hører en bestemt lyd eller et bestemt ord, møder en bestemt lugt osv., husker kroppen de oplevelser, der er forbundet til den pågældende lyd eller lugt eller disse bestemte ord. Konsekvensen af det kan være, at man genoplever den stemning eller følelse, som indgik i den tidligere oplevelse, og automatisk kommer til at reagere på samme måde som dengang.

Det er ikke altid hensigtsmæssigt automatisk at reagere som i tidligere situationer, da den nuværende situation kan være anderledes. F.eks. er det et problem for parforholdet, hvis du hver gang, I har en konflikt, begynder at græde, fordi du bliver bange for at din partner vil slå dig.

Gentagelse af konfliktløsningsmodeller

Vi har en tendens til at benytte de samme konfliktløsningsmodeller, som vi har oplevet i vores barndomshjem. Det er ikke altid de mest hensigtsmæssige måder at takle konflikter på. Det kan være en udfordring at ændre på disse arvede konfliktløsningsmodeller. Vi må tillære os nye adfærdsmønstre, som udfordrer vores oprindelige reaktionsmønster.

Hvis du f.eks. som barn kun har set og hørt, at konflikter mellem forældrene er blevet løst ved skænderier, kan du som voksen komme til at opleve, at det er svært ikke at råbe, når du har en konflikt med sin partner.

Åbenhed og kommunikation i parforholdet

Uanset hvilke problemer, barndommens omsorgssvigt har medført i parforholdet, er det vigtigt at forholde sig til dem, for at forbedre parforholdet. Åbenhed og kommunikation med hinanden kan imødekomme konflikter og svære følelser. Hvis den ene eller begge oplever svære følelser eller kommer til at reagere uhensigtsmæssigt i jeres parforhold, så tal med hinanden om, hvad det er, der sker. Det er ikke altid let at tale om det, der gør ondt eller føles svært, men det bliver lettere at forholde sig til det svære, når der bliver talt stille og roligt om det.

Derudover er det vigtigt, at det ikke er den ene af jer, der får skylden for problemerne. Selvom det kun er den ene part, der har været udsat for omsorgssvigt, så har begge medansvar for, at den indbyrdes kommunikation fungerer, og at begge parter trives i parforholdet.

Guideline til samtale

Det er en god ide at sætte sig ned og uforstyrret fortælle hinanden om jeres liv og om eventuelle oplevelser af omsorgssvigt. Tal derefter om, hvordan I tror, disse oplevelser påvirker jeres parforhold. Det kan være udfordrende at skulle fortælle om smertefulde oplevelser, men når oplevelserne og de medfølgende følelser bliver bragt frem i lyset, kan I bedre forholde jer til oplevelsernes påvirkning på jeres parforhold. Det gør det lettere at ændre på gamle reaktionsmønstre. Men det kræver, at I hjælper og støtter hinanden i disse udfordringer. Det er en kamp, som den ene ikke kan klare alene.

Professionel hjælp

Det er ikke altid, det er nok at tale indbyrdes om de følelser eller reaktioner, som gør ondt i jeres parforhold. Nogle gange kan der være behov for at søge professionel hjælp, da det kan være svært at gennemskue, hvad det er, der sker imellem jer, eller hvordan det skal håndteres, når man sidder midt i problemerne, følelserne og reaktionerne.

Krise_par_pixabay

Se også:

Spilanmeldelse: Lad din partner overraske dig

Kører samtalen i ring efter mange års parforhold eller tror du ikke, at din ægtefælle eller partner kan sige noget,...

Boganmeldelser, Det gode parforhold, Kommunikation, Seksualitet

Spilanmeldelse: Lyst – samtalekort

Hvad kan næsten altid tænde dig? Hvad kunne for dig være et tabu i vores sexliv? Hvad giver dig en...

Boganmeldelser, Det gode parforhold, Kommunikation, Seksualitet