Min forlovede er psykotisk

Spørgsmål

Klik for at vise/skjule

Min mand blev indlagt på psykiatrisk afdeling om aftenen klokken 11 og næste dag klokken 12, blev han udskrevet. Så han kunne mande sig op i de timer han var der. Nu står jeg tilbage og føler mig så “dum”. Han får noget psykofarmaka, som qertipin 50mg til aften 1 i døgnet samt olanzepin 5mg til om morgenen, og de hjælper lidt men han er meget syg stadig. Han snakker med sig selv og tror, at der er en sender i hans bøjle, og han føler, at han kan mærke tryk fra el og vandvarmer og slukker hele tiden for relæet og snakker sort. Er det normalt, at de kan mande sig op? Vi har lige været sammen med familien, og der var han helt “normal” lige til vi kom hjem så starter hans psykose. Det er bare så hårdt, og jeg har ingen at snakke med om det. I nogle tilfælde ved jeg heller ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, som når han begynder at rode med ledninger og kabler og snakker sort. Skal jeg “spille med” eller sige at det er som det altid har været? Han bliver rigtig hurtigt aggressiv, når jeg siger ham i mod. jeg aner ikke mit levende råd. Jeg elsker ham men han er ikke den samme mere. Det gør så ondt.
Undskyld jeg skriver men jeg er helt kørt ned psykisk.
Mvh.

Svar

Kære Brevskriver

Tak for din henvendelse. Du og din forlovede er virkelig i en svær situation. – Ud fra det, du beskriver, er det sandsynligt at din forlovede kan være psykotisk. Det er dog altid vigtigt med en grundig undersøgelse, når der opstår nye symptomer i et sygdomsforløb. – Du skriver, om det er normalt at mennesker, der er psykotiske kan ”mande sig op” og tilsyneladende ikke være psykotiske i en kort periode. Det er faktisk ofte tilfældet. Derfor kan det ofte være vigtigt at have en længere samtale. Det er samtidig vigtigt i en periode at observere, hvilke handlinger, den pågældende har.

Jeg er undrende over, hvordan han kunne blive udskrevet dagen efter indlæggelsen. Var du mon med til indlæggelsessamtalen? – Jeg ved ikke om han har forlangt sig udskrevet dagen efter indlæggelsen, men det lyder som om, han ville have haft gavn af en mere grundig undersøgelse under en længere indlæggelse. Du skriver at du føler dig ” dum”. Det er du bestemt ikke. Du er helt naturligt bekymret for din syge forlovede. Han kan aktuel også være voldelig, hvilket gør det endnu mere påkrævet med god behandling. Han får på nuværende tidspunkt en lille dosis antipsykotisk medicin, ud fra det du beskriver.

Jeg vil foreslå dig at tale endnu engang med jeres læge. Fortæl om de oplevelser du har, som skræmmer og bekymrer dig. Så håber jeg at din læge endnu engang vil formidle en indlæggelse. – Lige nu er det nok klogest at glide af og undlade at sige ham for meget imod uden direkte at ” spille med”.

Med den rette undersøgelse og behandling er jeg sikker på, at din forlovede kan få det meget bedre igen.
Det er godt at du nu selv får behandling ved psykolog, så du har en at tale med om de vanskeligheder, du oplever.
Jeg håber din forlovede hurtigt må få den rette behandling.

Med venlig hilsen

Inge Munk Møller Psykiater

Se også: