80 mennesker var samlet til inspirationsdag
om eksistens og tro i mødet med
sygdom og kriser

“I år gjorde det især indtryk at høre, hvor lidt der ofte skal til fra de professionelles side, for at mennesker føler sig mødt og set,” sagde organist og trofast deltager på Agapes inspirationsdage Inger Kamstrup efter lørdagens arrangement.

80 mennesker var samlet, da Agapes årlige inspirationsdag og generalforsamling løb af stablen den 13. november på Mjølnersvej 6 i Aarhus.

Dagen begyndte med kaffe, snak og rundstykker, hvorefter ”Din nåde er ny hver en morgen” sang generalforsamlingen i gang.

Udover en vedtægtsændring var hovedtemaet på generalforsamlingen corona-pandemiens konsekvenser for Agape.

”Coronatiden har været hård ved økonomien, da Agape valgte ikke at hjemsende medarbejdere,” understregede formand Heine Holmgaard og begrundede den svære beslutning med et stort ønske om at ”være til stede” og fastholde muligheden for terapi og sjælesorg, selvom landet lukkede ned. Resultatet blev en manglende indtjening på cirka 300.000 kroner.

Stort aktivitetsniveau

I arbejdsberetningen kunne landsleder Annette Bech Vad heldigvis konstatere, at Agape efterhånden har godt gang i aktiviteterne igen. I øjeblikket er 17 kursister samlet til efterårets sjælesorgskursus i Sct. Michaelis Kirke i Fredericia. Desuden er både psykologerne Elli Kappelgaard og Rebecca Schønherr Thomsen samt projektleder Dan Månsson og landsleder Annette Bech Vad i stigende grad på farten i det meste af landet for at afholde foredrag eller kurser i menigheder og på uddannelsesinstitutioner.

Både formand og landsleder rettede i deres beretninger endvidere en stor TAK til de cirka 185 frivillige, der yder en kæmpe indsats for at holde Agapes aktiviteter kørende.

”TAK skal I have for jeres utrættelige indsats. Uden jer kunne Agape ikke nå ret langt ud. TAK!” lød det fra Annette Bech Vad.

Læs arbejdsberetningen her

Læs formandsberetningen her

Bestyrelsesperiode nedsat til 2 år

Under valghandlingerne blev Steen Møller Laursen, Henrik Engholm Feldtmose og Rikke Mejlgaard genvalgt til bestyrelsen.

Desuden vedtog forsamlingen en vedtægtsændring, der nedsætter bestyrelsesperioden til to mod tidligere tre år.

Alle medlemmer med stemmeret har 14 dage fra den 13. november til at gøre indsigelser mod sidstnævnte beslutning.

Læs referatet fra generalforsamlingen her

Tro, eksistens og sygdom

Efter generalforsamlingen blev scenen overladt til tidligere Agapepsykolog Aida Hougaard Andersen, adjunkt på SDU og ph.d. i religionspsykologi, der skulle gøre deltagerne klogere på eksistentielle kampe i mødet med kroniske sygdomme og kriser.

De to foredrag om emnet dykkede dels ned i de udfordringer omkring egen eksistens og eventuelle trosliv, der kan forekomme, når man må leve med kroniske smerter og sygdom, dels i sundhedssystemets adressering og håndtering af patienters eksistentielle og åndelige kriser.

Aida Hougaard Andersen viste ud fra undersøgelser, at eksistentielle og trosmæssige udfordringer har betydning for oplevelsen af livet med sygdom, men at lægerne tøver med at spørge ind til patienternes eksistentielle sundhed og tro – blandt andet fordi det langt fra altid er en del af deres uddannelse og træning.

”Men der er en udvikling og vidensformidling i gang herhjemme, der peger frem mod, at patienter i fremtiden i højere grad vil kunne forvente at blive spurgt til mening og tro i relation til livet med alvorlig sygdom,” understregede hun.

”Der skal så lidt til…”

At emnet var relevant og brugbart mente blandt andre Inger Kamstrup, organist og fast deltager på Agapes inspirationsdage gennem flere år.

”Man går altid beriget hjem fra Agapes inspirationsdage. Denne gang gjorde det især indtryk at høre, hvor lidt der ofte skal til fra de professionelles side, for at mennesker føler sig mødt og set. Vi hørte et par eksempler på, hvordan én kommentar fra en læge til en patient gjorde hele forskellen for patientens oplevelse af sin sygdomssituation. Dét er værd at tænke over,” sagde hun efter inspirationsdagen.

Par, pårørende og Søren Kierkegaard

Ud over hovedforedragene bød arrangementet på små dryp fra enkelte arbejdsgrene i Agape samt tre valgfrie seminarer.

Sidstnævnte gav mulighed for at blive klogere på ”Den løsningsorienterede samtale i parforholdet” ved Agape-psykolog Rebecca Schønherr Thomsen, ”Sorg uden grav – at finde vej i det, som ikke længere er selvfølgeligt” ved cand. pæd. psych. Annette B. Aagaard eller ”Hvad kan Søren Kierkegaard sige til 2021-mennesket i mødet med sygdom og kriser” ved Aida Hougaard Andersen.

TAK til alle jer, der deltog og dermed berigede dagen! Næste Inspirationsdag er fastsat til lørdag den 12. november 2022.

Åbent hus i Agapehuset

Kom til åbent hus d. 6. juni kl. 15 Kom og sig hej til vores nye landsleder Marianne Karlsmose Vi...

STØT ARBEJDET I AGAPE

TAK, om du vil bære med ved at give Agape en gave. Agape er afhængig af vores mange, gode støtter, og enhver gave gør en forskel!

MobilePay: 94 907

Med MobilePay kan du nemt støtte Agapes arbejde med din mobil. Ønsker du fradrag for gaven, skriver du blot dit CPR-nummer i beskedfeltet.

Agapes konto:

Bank: Sparekassen Kronjylland
Bankkonto: 6190 0003562409
CVR: 18191288

Kortbetaling via hjemmesiden:

Giv en gave med kort via hjemmesiden

TAK for enhver gave!