Kronik i Kristeligt Dagblad:
Sjælesorgen kan ikke holde til flere
grelle historier i pressen

I sommeren 2022 gennemførte landsleder Annette Bech Vad og projektleder for sjælesorg Dan Månsson en række kvalitative interviews med præster fra Folkekirken, frikirker og fri- og valgmenigheder. Undersøgelsen, der er en del af en master i klinisk sjælesorg ved MF i Oslo, giver ikke et fyldestgørende billede af, hvordan præster praktiserer sjælesorg. Annette og Dan mener alligevel at have set nogle interessante tematikker i dansk kirkeliv, som de håber, at nogle vil forske videre på.

Kort uddrag af Agapes Kronik i Kristeligt Dagblad den 25. april 2023:

“Når vi ser på dansk sjælesorgstradition, er der måske ikke noget underligt ved det billede, undersøgelsen tegner af sjælesorg i dansk kirkeliv.
Historisk set har sjælesorg i Danmark ikke været specielt optaget af sjælesorgens faglighed – og slet ikke af forholdet mellem teori og praksis. Der har nok været fokus på teorien, hvilket vi selvfølgelig også finder væsentligt, men der har ikke været et stort fokus på præstens egen person i sjælesorgen.

Set i det perspektiv giver det god mening, at præster oplever manglende personlige kompetencer og af og til ”kommer til kort” i samtaler, som de udtrykker det i vores undersøgelse.”

Abonnerer du på Kristeligt Dagblad, kan du læse hele kronikken i sin fulde længde her: Sjælesorgen kan ikke holde til flere grelle historier i pressen.

Vil du vide mere om undersøgelsens resultater, kan du læse Annette Bech Vads artikel “Portrættet tegnes i mellemrummet – en refleksion over sjælesørgerens egen person i samtalerummet“.

Du er også meget velkommen til at kontakte Annette Bech Vad eller Dan Månsson, hvis du ønsker at høre mere om masteren og undersøgelsen.

Annette Bech Vad: annette@agape.dk

Dan Månsson: dan@agape.dk