Den utro part

Denne artikel er skrevet til dig, der har været din partner utro. Artiklen er også skrevet for at give din partner og andre øget indblik i mekanismerne i dig. Læs også gerne Den svigtede part og Utroskabens fem faser.

Af Ole Rabjerg, psykolog

Utroskab er en katastrofe. Det er mindst lige så alvorligt og omsiggribende som et trafikuheld med alvorlige kvæstelser. Men at det er en katastrofe, er ikke det samme som, at du er en katastrofe. Og at det er en katastrofe betyder ikke nødvendigvis, at det ender katastrofalt. Der er mange eksempler på, at utroskab blev starten på en genopdagelse af parforholdet. Kræft er en katastrofal sygdom, men der er mange eksempler på mennesker, som oplever noget nyt vokse frem i kølvandet på en kræftsygdom. Så der er håb midt i det katastrofale. Det er dog ikke ensbetydende med, at vi anbefaler at få en kræftsygdom eller at være utro!

Det kan aldrig blive mig

”For 10 år siden ville jeg hårdnakket have påstået, at jeg aldrig kunne blive den utro part”. Sådan indleder en del, når de fortæller mig om, at de har været utro. Mange forestiller sig slet ikke, at der kan være en risiko for, at netop de kan ende med at blive deres partner utro. Og faktisk kan det øge risikoen for utroskab, fordi du ikke på samme måde er opmærksom, hvis noget er under opsejling.

Forsøg på at blive en særlig udgave af dig selv

Utroskab handler sjældent om, at du ønsker at komme af med din ægtefælle. Utroskab handler langt oftere om, at du ønsker at blive den udgave af dig selv, som du oplever sammen med den anden. At du ønsker at komme væk fra den udgave du er blevet af dig selv sammen med din ægtefælle. Måske oplever du dig selv passiv, tillukket og uengageret sammen med din ægtefælle, og oplever det som en uønsket udgave af dig selv. Og sammen med den anden oplives aktivitet, åbenhed og engagement. Det kan give oplevelsen af, at du er mere levende sammen med den anden.

Det er forståeligt, at du har et ønske om at blive denne gode udgave af dig selv. Men der ligger et selvbedrag i, at det ikke kan lade sig gøre sammen med din ægtefælle…

Måske oplever du dig selv som betydningsløs og tænker, du ikke er værd at give opmærksomhed. Der er måske udviklet et mønster med din ægtefælle, hvor I ikke længere viser, hvad I dybest set betyder for hinanden. Men sammen med den anden oplever du dig pludselig betydningsfuld, og du oplever en bedre udgave af dig selv. Dette kan forlede dig til at tro, at du må have den anden, for at kunne blive denne udgave af dig selv. Det er forståeligt, at du har et ønske om at blive denne gode udgave af dig selv. Men der ligger et selvbedrag i, at det ikke kan lade sig gøre sammen med din ægtefælle, og at det meget lettere kan lade sig gøre med den anden.

Selvbedraget

Utroskab er omgivet af megen selvbedrag. For det første bedraget om at de følelser, du mærker for den anden, jo bare er følelser, som du har helt styr på og ikke behøver tage alvorligt. Måske tænker du endda, at det er rare følelser eller dagdrømme-følelser, som du gerne vil have for dig selv.

Det andet selvbedrag handler om, at du tænker, at du vil såre din partner mere ved at fortælle om utroskaben end ved at fortie. Men dybest set er det sværeste ikke, at din partner bliver ked af det, men at du har svært ved at rumme de alvorlige konsekvenser, det har for din partner.

Det tredje selvbedrag går ret dybt. Når du mærker stærke følelser for en anden, og du er klar over, at du er i gang med at rette følelser væk fra din partner, så kan der opstå det selvbedrag, at netop fordi det er ”forbudte” følelser, så må det også være det, du dybest set føler. Dermed kan du forledes til at tro, at dine følelser for den anden er mere sande, og derfor følelser du må føre ud i livet.

Fortielsen og løgnen

Utroskab er et dybt svigt af din partner. Ofte opstår der desværre et nyt og endnu værre svigt, som af mange opleves som et endnu værre svigt, nemlig fortielsen eller løgnen. Du tænker måske, at det vil være mere egoistisk at fortælle din partner om din utroskab i stedet for bare at bære det selv. Det er en forståelig tanke, men det er sjældent sandt, at det mindst egoistiske er fortielsen. Særligt fordi tavshed ofte vil medføre nye svigt i jeres relation, nemlig som løgn.

Flere har oplevet, at nogle år efter fortiet utroskab falder talen pludselig på utroskab, og din partner kigger dig dybt i øjnene og spørger: ”Har du nogensinde været mig utro?” Hvis du har fortiet, vil der her være stor risiko for, at du griber til løgnen. Herefter er der kun kort vej til flere løgne for at dække over den første løgn.

Skam, der vedligeholder fortielsen

Skamfølelser spiller ofte en stor rolle, hvis du har fortiet utroskab. Fortielsen kommer, fordi det er alt for skamfuldt at vedstå utroskaben.

Ofte er det dog skyld og skyldfølelser, som vi er mest opmærksomme på. Skyld og skyldfølelser er dels en dyb smerte og dels en sund reaktion. Skylden kan minde dig om at træde frem og bekende, hvilket er vanskeligt og smertefuldt, men ikke ”livstruende”.

Men utroskab medfører ofte dybe skamfølelser, som vi ikke altid er så opmærksomme på. I skammen fylder oplevelsen af at være så gennemgribende forkert, at en indrømmelse af utroskab vil medføre en udslettelse af dig som person. Du frygter at blive så blottet, så forkastet og så afvist, at der ikke længere er en plads til dig i livet. På den måde kan skammen vedligeholde din fortielse og benægtelse.

Er du ramt af skamfølelser, vil der være behov for at tage livtag med dem. Ofte vil der være brug for at opsøge en ven, en psykolog eller en præst, som kan hjælpe dig ud af skammen og give dig tryghed og sikkerhed nok til at overvinde fortielsen. Skammen mister sit jerngreb om dig i det øjeblik, du åbner op for et andet menneske. Og alternativt vil skammen være en negativ spiral, hvor det med tiden bliver sværere og sværere at skulle bryde fortielsen og løgnen.

Indrømmelsen

Du viser et fantastisk mod og en stor styrke ved at indrømme utroskab overfor din partner og dermed bryde med fortielsen og risikoen for (flere) løgne. Desuden hjælper du din partner i bearbejdelsesarbejdet. Og husk at når du mærker, hvor svært det kan være at skulle indrømme utroskab, så får du en lille fornemmelse af, hvor svært det er for din partner at blive svigtet.

Når du har indrømmet utroskab, ligger der et kæmpemæssigt arbejde foran dig.

Opbygningsarbejdet

Når du har indrømmet utroskab, ligger der et kæmpemæssigt arbejde foran dig. Det kan opleves som en Tour de France for en motionscyklist. Arbejdet handler særligt om at udholde, rumme og anerkende alle de mange smertefulde følelser, som din partner reagerer med. I dette arbejde vil du igen og igen blive konfronteret med skylden, anklagerne osv. Og efterhånden kan dette blive så uudholdeligt, at du kan fristes til at nedtone skylden, fx ved at skyde skyld tilbage eller anklage din partner for at sidde fast i et sort billede af dig.

Her er det afgørende, at skammen ikke tager dig. Hvis din partners mange følelsesmæssige reaktioner mod dig får din skam til at blusse op, så vil det kunne medføre, at du trækker dig væk. Og selvom det er en naturlig konsekvens af skamfølelser, så er det fatalt i jeres genoprettelsesarbejde. I artiklen om den svigtede part kan du se de tre grundspørgsmål, som er til stede i et parforhold. I utroskab har din adfærd vist et stort NEJ til disse spørgsmål. I genoprettelsen skal du vise et stort JA. Og det kan du kun, ved at skammen ikke lammer dig.

Du hjælper din partner i genoprettelsesarbejdet ved at vise, at du tør spørge ind til partnerens følelser igen og igen. Hermed viser du anerkendelse af, at din utroskab har såret din partner, og du anerkender desuden, at sårheling tager tid.

Ørken_Pixabay

Se også:

Spilanmeldelse: Lad din partner overraske dig

Kører samtalen i ring efter mange års parforhold eller tror du ikke, at din ægtefælle eller partner kan sige noget,...

Boganmeldelser, Det gode parforhold, Kommunikation, Seksualitet

Spilanmeldelse: Lyst – samtalekort

Hvad kan næsten altid tænde dig? Hvad kunne for dig være et tabu i vores sexliv? Hvad giver dig en...

Boganmeldelser, Det gode parforhold, Kommunikation, Seksualitet