Kursus i åndelig omsorg i sundhedssektoren

Kursus: Åndelig omsorg i sundhedssektoren

Varighed: 2, 4 eller 6 timer

Kursusleder: Teolog og sjælesørger Dan K. Månsson

Sted og tid: Aftales med Agapes sekretariat

Pris: Afhænger af varigheden. 2 timers kursus koster 6.000 kroner, 4 timers kursus koster 8.000 kroner og 6 timers kursus koster 10.000 kroner (ekskl. transportomkostninger)

Indhold:

Agape tilbyder at skræddersy et kursus på 2, 4 eller 6 timer med en teologisk, pastoral tilgang til åndelig omsorg. Målet er at kvalificere sundhedspersonale til at møde patienters og borgeres åndelige behov og bryde med det tabu, der kan være omkring at invitere en præst til patientens sygeleje – uanset om det er i eget hjem, på hospitalet eller på et hospice.

Når sundheden trues, aktualiseres og intensiveres åndelige, eksistentielle og religiøse tanker og problemstillinger. Jo mere sundhedspersonen er fortrolig med eget ståsted i eksistentielle og åndelige spørgsmål, des bedre formår vedkomne at møde patientens.

Præsten vil kunne imødekomme patientens ønsker om og behov for at have en sjælesørgerisk samtale. Præsten kan være en fin og fortrolig samtalepartner, der har tavshedspligt og således ikke har pligt til at dokumentere samtalens indhold. Det kan blive et rum hvor samtale om tro, tvivl og sorg kan give fornyet livsmod og håb midt i smerte, lidelse og muligvis nær forestående død.

Ikke alene kan præsten være samtalepartner men kan også gøre brug af Bibel, bøn, salmebog, skriftemål og nadver samt kirkelige handlinger: gudstjeneste, dåb, vielse og begravelse.

Undervisningen vil pege på præsten som en givende tværprofessionel samarbejdspartner, når det gælder livets åndelige dimension. Undervisningen vil også pege på præsten som en faglig sparringspartner, der gennem undervisning, supervision og samtale kan have værdifuld betydning for udøvelse af sundhedsprofessionelles virksomhed.

Eksempler på temaer i undervisningen: Menneskers eksistentielle og åndelige behov – eksistentiel samtale – person og profession – præstens rolle – åndelig omsorg for mennesker, hvis tro man ikke deler – medfølelse og afmagt – tro og lidelse – håb – forsoning med livet – sorg og død.

Interesseret?

Kontakt kursusleder Dan Månsson eller Agapes sekretariat, hvis du ønsker at afholde kurset – eller blot ønsker at høre mere.

E-mail:  Dan Månsson: dan@agape.dk / Agapes sekretariat: info@agape.dk

Telefon: Dan Månsson: 29264434 / Agapes sekretariat: 8680 6022

Vi glæder os til at høre fra dig!

Dan Månsson
Dan Månsson, projektleder i Agape