Supervision på sjælesorg

Arbejdsvejledning giver større arbejdsglæde

Har du sjælesørgeriske opgaver i din menighed, har du også behov for vejledning. Her præsenteres et vejledningstilbud i grupper for sjælesørgere, der udbydes af sjaelesorg.dk og Agape.

En vejlednings-/supervisionsgruppe består af seks deltagere foruden vejleder.

Vi søger at etablere en gruppe for sjælesørgere, der har det som en del af jobbet eller som frivillig opgave. Dan K. Månsson, teolog og uddannet sjælesørger, er vejleder.

I løbet af et år samles gruppen tre gange af tre timers varighed. Den første time tager vi et emne op, som er relevant for deltagerne. De næste to timer arbejder vi med tematikker fra deltagernes egen erfaringsverden. Tavshedspligten i forhold til disse er absolut for alle deltagere.

I gruppearbejdet vægtes læring gennem refleksion over egen praksis. Derfor bringer deltagerne erfaringer fra deres arbejde (sjælesorg, kirkelige handlinger, forkyndelse og undervisning) og arbejdssituation i spil. Gennem styret (metodisk) samtale i gruppen får den enkelte mulighed for at reflektere over sine erfaringer og erhverver ny indsigt og udvikling.

Interesseret?

Kontakt Agapes sekretariat eller projektleder Dan Månsson, hvis du ønsker at deltage i en supervisionsgruppe – eller ønsker at høre mere.

E-mail:  info@agape.dk (sekretariatet), dan@agape.dk (Dan Månsson)

Telefon: 8680 6022 (sekretariatet), 29264434 (Dan Månsson)