Opret gavebrev

Gavebrevsaftale

GAVEBREVSAFTALE

Navn:
Cpr.nr.: (til Skat i forbindelse med skattefradrag)
Adresse:
Postnr.:
By:
Telefon:
E-mail:
Gavebrev nr: (udfyldes af Foreningen Agape)
 
Jeg forpligter mig hermed til at give Foreningen Agape et årligt beløb p&aring én af følgende to måder:
   
1. I minimum 10 år, dog højest så længe jeg lever, årligt at give % af min:
  personlige indkomst efter skat
  skattepligtige indkomst.
  Beløbet betales første gang i 20 (årstal). Den årlige ydelse beregnes af forrige års indkomst.
Jeg er indforstået med hvert år at give Foreningen Agape de nødvendige oplysninger om størrelsen af min indkomst.
   
2. Et fast årligt beløb på kr.
  For livstid. Beløbes betales første gang i 20 (årstal).
  i minimum 10 år, dog højst så længe jeg lever.
     
  Opkrævning:
  Jeg ønsker tilmelding til PBS.
    Reg.nr.: Kontonr.:

 

Jeg ønsker at få tilsendt girokort.

  Frekvens for opkrævning:   Pr.    År     Kvartal     Måned
   
Gaven skal tilfalde: (udfyldes kun hvis der er særlige ønsker)
 
Sted og dato:
 
Giverens forpligtende underskrift:_______________________________________________
 
Foreningen Agapes underskrift (kasserer):________________________________________