Generalforsamling 2021

Velkommen til Agapes generalforsamling 2021. Generalforsamlingen løber af stablen i Aarhus Valgmenighed, Mjølnersvej 6, Åbyhøj, klokken 9.30-10.45 den 13. november 2021. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen, der har betalt kontingent inden for det afsluttede regnskabsår.

Efter generalforsamlingen begynder Agapes årlige inspirationsdag.

Dagsorden til generalforsamling 2021

1) Valg af ordstyrer og referent
2) Beretninger for arbejdet i det forløbne år
a) Bestyrelsens beretning v/formanden
b) Arbejdsberetning v/landslederen
3) Økonomiberetning v/ kasserer
a) Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet 2020/21
b) Fremlæggelse af budget 2021/22
c) Fastsættelse af medlemsbidrag
4) Drøftelse af beretninger
5) Valg til:
a) Bestyrelsen
b) Suppleanter
5) Valg/godkendelse af revisor
Forslag: RSM
6) Indkomne forslag
7) Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer

På generalforsamlingen ønsker bestyrelsen at stemme om en ændring af vedtægternes §5 stykke 4.

Nuværende formulering: Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for en 3-årig periode. Desuden vælges første og anden suppleant for 1 år ad gangen.

Forslag til ændring: Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for en 2-årig periode. Desuden vælges første og anden suppleant for 1 år ad gangen.

Bestyrelsesvalg

På valg til bestyrelsen er:

  • Steen Møller Laursen / landsleder / Videbæk
  • Henrik Engholm Feldtmose / psykolog / Aarhus
  • Rikke Majlgaard / jurist / Aarhus

Alle tre kandidater genopstiller!

Agapehuset 2015