Velkommen til generalforsamling 2022
- bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer
og kontingentjustering

Velkommen til Agapes generalforsamling 2022. Generalforsamlingen løber af stablen på Diakonhøjskolen Lyseng Allé 15H, 8270 Højbjerg, klokken 9.15-10.45 den 12. november 2022. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen, der har betalt kontingent inden for det afsluttede regnskabsår.

Efter generalforsamlingen begynder Agapes årlige inspirationsdag.

Dagsorden til generalforsamling 2022

1) Valg af ordstyrer og referent
2) Beretninger for arbejdet i det forløbne år
a) Bestyrelsens beretning v/formanden
b) Arbejdsberetning v/landslederen
3) Økonomiberetning v/ kasserer
a) Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet 2021/22
b) Fremlæggelse af budget 2022/23
c) Fastsættelse af medlemsbidrag
4) Drøftelse af beretninger
5) Valg til:
a) Bestyrelsen
b) Suppleanter
5) Valg/godkendelse af revisor
Forslag: RSM (tidl. Brandt Revision)
6) Indkomne forslag
a) Vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen. Se følgende dokument: Forslag til vedtægtsændringer 2022
b) Kontingentjustering foreslået af bestyrelsen.
7) Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer og kontingentjustering

 • På generalforsamlingen ønsker bestyrelsen at stemme om de ændringer af vedtægterne, som kan læses i følgende dokument: Forslag til vedtægtsændringer 2022
 • På generalforsamlingen ønsker bestyrelsen at stemme om ændringer i kontingentsatserne:
  • Enkeltkontingent: Fra 240 kr./år til 260 kr./år
  • Parkontingent: Fra 385 kr./år til 425 kr./år
  • Studerende: Fra 175 kr./år til 200 kr./år

Bestyrelsesvalg

På valg til bestyrelsen er:

 • Heine Holmgaard / sognepræst / Løgumkloster (modtager genvalg)
 • Tove Søgaard / landsleder / Vildbjerg (modtager ikke genvalg)
 • Lennart Reckweg Svenstrup / Direktør / Ejstrupholm (modtager genvalg)