Grethe Munk Laursen: Vi er der, når ensomheden rammer

PsykTro-arbejdets gratis telefonlinje gik i luften i marts 2010 og kunne altså i år fejre 10 års jubilæum. For Grethe Munk Laursen, leder af telefonlinjen, er der ingen tvivl om linjens fortsatte berettigelse.

Hundredevis af ildsjæle, tusindevis af telefonsamtaler og endnu flere tanker og bønner. PsykTro-arbejdets telefonlinje gik i luften i marts 2010 og kunne altså i år fejre 10 års jubilæum.

Siden begyndelsen har telefonlinjen været åben næsten 365 aftener om året og fungeret som en gratis rådgivningslinje for mennesker, der har psykiske udfordringer, og deres pårørende. Arbejdet er siden udvidet med en brevkasse og en hjemmeside, psyktro.dk.

Det frivillige PsykTro-linjeudvalg har ansvar for supervision, koordinering af vagtplaner, opdatering af PsykTro-håndbogen, rekruttering af nye rådgivere og frivilligpleje. Hele dette udvalg gør et utrætteligt og vigtigt stykke arbejde for at holde linjen kørende så stabilt som overhovedet muligt.  

Daglig leder af linjeudvalget og én af ildsjælene bag projektet er Grethe Munk Laursen, tidligere distriktssygeplejerske i psykiatrien. I dette lille interview fortæller hun om tankerne bag PsykTro-arbejdet og drømmene for fremtiden.

Hvad var ideen bag PsykTro i sin tid?

Tre kvinder – uafhængigt af hinanden – spurgte på et tidspunkt Agape, om man ikke burde etablere en rådgivning for kristne, der slås med psykisk sygdom. Alle kvinderne var kristne og kendte til det at have en psykisk lidelse. Lars Thidemann Jensen, Agapes daværende leder, indkaldte de tre kvinder til et møde, hvor man drøftede mulighederne.

Den ene af kvinderne spurgte, om jeg som fagperson (terapeut og mangeårig distriktssygeplejerske i psykiatrien red.) ikke ville være med. Meget hurtigt fandt vi frem til, at der var et behov for, at mennesker med psykiske lidelser kunne tale med rådgivere, der havde forståelse for det at være kristen og psykisk syg. På den baggrund blev vi også hurtigt enige om navnet: PsykTro.

Én af kvinderne nævnte i drøftelserne, at hun ville foretrække en brevkasse frem for en telefonlinje, da hun hellere ville formulere sig på skrift. Telefonlinjen blev imidlertid etableret først, og senere kom så en brevkasse til.

Udvalgsarbejdet begyndte et lille år, inden telefonlinjen gik i luften. Det skyldtes, at vi havde et stærkt ønske om, at en sådan linje skulle være stabil og have åbent hver aften – uden undtagelse. Derfor skulle vi have fat i en masse frivillige og kompetente mennesker, der kunne tage vagterne. Jeg tror, vi i udvalget kontaktede næsten 100, da målet fra begyndelsen var, at man som rådgiver kun skulle tage en enkelt vagt om måneden.

I marts 2010 var der nok rådgivere, og så kunne vi gå i gang. Siden har der været nogle ganske, ganske få aftenener, hvor vi har manglet en rådgiver til en jule- eller nytårsvagt, men ellers har linjen været åben hver aften fra klokken 19-22 siden 2010.

Min rolle har været at lede arbejdet.

Er der behov forPsykTro?

I begyndelsen var der mange aftenener uden opkald, men det har ændret sig. Som det ser ud nu, har vi ikke kapacitet til flere opkald. Nogle aftenener er vi oppe på hele ni samtaler, men så er det selvfølgelig også forholdsvis korte opkald, da vi jo kun har åbent fra 19-22. Der kan også være aftener, hvor der kun er tre opkald, men det kan handle om, at en af dem, der ringer, har haft brug for en lang samtale.

Jeg kan ikke huske tilbage til en vagt uden opkald. Det ligger flere år tilbage. Derfor mener jeg bestemt, der er behov for et tilbud som PsykTro.

Hvilke behov har de mennesker, som benytter sig af rådgivningen?

Mennesker ringer til os, fordi de måske oplever svære relationer i deres liv eller oplever store bekymringer eller angst. Nogle ringer også med trosspørgsmål.

Bekymringen omkring corona-virus har fyldt meget i de seneste måneder. Nogle har en konkret bekymring eller angst i forhold til smitte, mens andre har en mere abstrakt bekymring for verdens tilstand. En del er også blevet mere ensomme og har ikke andre kontakter i deres liv. Vi er der, når ensomheden rammer. Derfor er det så vigtigt, at vi har åbent hver aften.

Vi oplever desuden, at mennesker ringer for at blive bedt for eller for at bede sammen med nogen. Der er efterhånden rigtig meget forbøn på linjen.

Alle opkald er selvfølgelig på brugerens præmisser.

Hvordan klædes rådgiverne på til arbejdet?

Rådgiverne er frivillige ildsjæle. De har dog alle en faglig indsigt og en personlig udrustning, som gør, at brugerne vil blive lyttet til, rummet og taget alvorligt.

Helt fra begyndelsen har vi haft en rådgivermappe, som jævnligt bliver opdateret med nyttige oplysninger om teknik, samtale- og lytteteknik, håndtering af anonymitet og kontaktoplysninger til videre henvisninger i psykiatrien. Rådgivningslinjen er ikke en terapi-linje, men en samtalelinje -og denne skelnen er vigtig!

Efter hver vagt skal man give en tilbagemelding til mig. Hvis en rådgiver har haft en rigtig svær samtale, tilbyder jeg supervision til vedkommende.  Udover at have arbejdet mange år i psykiatrien har jeg taget en uddannelse som superviser, der kan bruges i denne sammenhæng.

Hvert år afholder Agape desuden en inspirationsdag for PsykTro, hvor rådgiverne får undervisning og mulighed for at møde hinanden og drøfte arbejdet. Desværre måtte vi aflyse denne dag i 2020 på grund af corona-pandemien, hvilket vi var rigtig ærgerlige over. Særligt det at mødes betyder rigtig meget for rådgiverne!

Har du nogen fremtidsdrømme for arbejdet?

Ja, i det lille udvalg har vi arbejdet med tanken om at arrangere en dag årligt for kristne, der slås med psykisk lidelse. Og en dag for pårørende til psykisk syge. Jeg håber rigtig meget, at denne tanke kan blive til virkelighed engang.

Er der noget i PsykTro-arbejdet, der har gjort særligt indtryk på dig i de seneste 10 år?

På et tidspunkt var jeg en lille smule i tvivl om, hvorvidt det var en god idé med rådgivningslinjen. Ud af det blå blev jeg så kontaktet af en kvinde, der fortalte mig, at hun i flere år havde bedt om, at sådan et arbejde måtte komme op at stå. Det blev en meget bekræftende oplevelse, der gav mig styrke til at fortsætte.

Kontakt PsykTro

PsykTro er en anonym rådgivningslinje, der står til rådighed for mennesker med behov for én at tale med om tro og om psykisk sygdom. Rådgiverne er kvalificerede samtalepartnere, som alle har en faglig indsigt og en personlig udrustning til at håndtere samtalerne.

Telefonnr: 2480 3022
Åbningstid: Klokken 19-22 hver aften alle ugens dage

Har du spørgsmål til PsykTro-arbejdet, kan du kontakte Agapes sekretariat mandag til torsdag klokken 9-15 på telefonnr. 86 80 60 22 eller via e-mail info@agape.dk

Grethe Munk Laursen, leder af PsykTro-linjen