Forskellige kærlighedssprog

Kærlighed er mere end følelser. Kærlighed er handling, vilje og holdning. Du kan udtrykke og opfatte kærlighed på mange måder, men der vil formentlig være en eller to måder, der vil være mest naturlig for dig. Det er dit kærlighedssprog. Med det kan I opbygge hinandens selvværd. Det begynder med, at du bruger din vilje og tager ansvar.

Af Allan Graugaard

Kærlighed er ikke bare kærlighed. Den vokser (forhåbentlig) igennem samlivet og modnes med os, efterhånden som vi modnes. Det er en spændende udvikling at følge med i.

Men der kan også være stor forskel på, hvordan vi formår at vise hinanden vores kærlighed. Det er også spændende at iagttage. Men det rummer samtidig en risiko for skuffelser og fejltagelser. Hvorfor viser min partner mig ikke sin kærlighed noget mere? Elsker han/hun mig ikke mere? Eller er det mig, der er noget galt med?

Måske er det bare, fordi min elskede udtrykker sin kærlighed på en anden måde, end jeg gør. I så fald er det mere end vigtigt at forstå hinandens kærlighedssprog.

Det handler ikke kun om, at kærlighed er mere end følelser. Men det er også en brik i spillet. I kirkens vielsesritual spørges vi ikke kun om, om vi elsker, men: Vil du elske … Vi må træffe et valg og bruge vores vilje.

Det må vi ikke mindst, når det gælder at lytte til hinandens kærlighedssprog. Det er ikke sikkert, den anden er så god til at udtrykke sin kærlighed på den måde, jeg foretrækker og bedst kan forstå. Så kan jeg prøve at lave ham/hende om. Men jeg kan også vælge at se i øjnene, at kærlighed kan udtrykkes på mange forskellige måder – og se det spændende i at lære min partners kærlighedssprog at kende.

Fem kærlighedssprog

Det er den amerikanske forfatter Gary Chapman, der har  introduceret begrebet kærlighedssprog – i sin bestseller ”Kærlighedens fem sprog”. Her gennemgår han de fem mest almindelige måder, vi opfatter og forstår kærlighed på. Dit kærlighedssprog er den måde, det ligger nærmest for dig at udtrykke og opfatte kærlighed på. Han bruger stikordene tid til hinanden, fysisk berøring, anerkendende ord, tjenester og at modtage gaver. Der findes helt sikkert endnu flere, og de fleste har nok også mere end ét kærlighedssprog. Men øvelsen går ud på at skærpe opmærksomheden på, hvad partnerens kærlighedsspog er – og samtidig at være tydelig om, hvad ens eget kærlighedssprog er – så det bliver mindst muligt et gætteleg og mest muligt omgivet af tryghed.

Gennem øvelse og opmærksomhed vil du også blive i stand til at bruge din partners kærlighedssprog – og omvendt. Husk, at ved på den måde at vise hinanden opmærksomhed og respekt opbygger vi samtidig hinandens følelse af at have værdi.

Læs her en beskrivelse af Gary Chapmans fem kærlighedsssprog:

kaerlighedssprog-ill

Se også:

Omsorgssvigt og parforholdet

Hvis en eller to parter i et parforhold tidligere i livet har oplevet omsorgssvigt, kan det påvirke parrets indbyrdes forhold....

Kriser

Den eneste ene

Du drømmer måske om at finde den eneste ene. Én som passer perfekt til dig, næsten som hånd i handske....

Det gode parforhold