WISC-V Kognitiv testning af børn

Kognitiv testning af børn v/ psykolog Charlotte Falch Marquardt

Charlotte Falch Marquardt er ansat som psykolog i Agapehuset. Charlotte har tidligere arbejdet med børn og deres forældre, lærere og pædagoger gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Sideløbende med PPR har hun arbejdet med terapi til både unge og voksne i mistrivsel.

Som psykolog i Agapehuset tilbyder Charlotte nu WISC-V kognitiv testning af børn.

Den kognitive vurdering hjælper med at afdække barnets intellektuelle niveau og dermed, hvordan barnet bedst indlærer. Testen vurderer barnet på 5 forskellige områder:

  • opsamlet viden og ordforråd
  • visuel-rumlig forståelse
  • logik/ræsonnering
  • arbejdshukommelse
  • forarbejdningshastighed

Testsituationen afslører også ofte, hvordan barnet går til opgaver, barnets koncentrationsevne og hvordan barnet håndterer, når opgaver bliver svære.

Hvornår er kognitiv testning relevant?
Testning vil være relevant, når der opstår tvivl om barnets forudsætninger for at indlære, imødekomme faglige krav og begå sig i skolehverdagen. I forbindelse med psykiatrisk udredning kan der også være behov for en kognitiv vurdering.

Typisk vil en kognitiv testning udbydes hos en skolepsykolog (PPR), hvis barnet er udfordret i skolen. Sommetider vil der dog være ventetid i PPR og derfor tilbydes testningen også i privat regi.

Testen er beregnet til børn i alderen 6-16 år, men i yderområderne af aldersspektret kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at bruge en anden test. En testning forløber typisk over 2-3 timer inklusiv pauser.

Pris
En testning koster 6.000 kr. og indeholder:

  • Testning af barnet
  • Resultatrapport (som I efterfølgende kan dele med skolen og andre relevante fagpersoner)
  • En mundtlig tilbagemelding på testens resultater til jer som forældre

Bestil en tid hos Charlotte

Du kan bestille tid hos Charlotte ved at ringe til Agapes sekretariat på telefonnummer 86806022.

Er du allerede oprettet i vores bookingsystem, kan du bestille en tid her: