Mænd og selvværd

Manden skal opleve, at han har det, der skal til, og at han er et værdifuldt menneske.

Svend havde lige repareret låsen i badeværelsesdøren, men da hans kone Inge skulle på toilettet, virkede den ikke. Hun reagerede med at sige: “Den er allerede gået i stykker igen – hvorfor kan du aldrig finde ud af at reparere ting ordentligt?”

Svend kæmper med lavt selvværd, og han havde netop anstrengt sig for at reparere låsen. Men Inges frustration ramte hans selvværd, og han oplevede sig endnu mere mislykket.
Anders er ingeniør i et byggefirma. Han lider af lavt selvværd og er ofte usikker på, om han er accepteret på arbejdspladsen. Derfor arbejder han mange timer og gør sig yderst umage hele tiden for at sikre bedst mulige resultater.
Han tænker, at hvis bare han præsterer nok, så vil de andre måske acceptere ham.

Har jeg det, der skal til?
I mandens univers hænger selvværdsoplevelsen for manges vedkomne tæt sammen med, hvorvidt han oplever at kunne lykkes. Manden har i sig et dybt ubesvaret spørgsmål, nemlig “har jeg det, der skal til?”. Eller sagt med andre ord “duer jeg?”. Dette spørgsmål fylder så meget, fordi præstation, styrke og mod er centrale faktorer i mandens univers. Dette hænger tæt sammen med nogle af de særlige karaktertræk, som gælder mange mænd, nemlig mod, styrke, indflydelse og magt. For mange mænd gælder det om at være hurtigst, først eller bedst, både i arbejdet og i fritiden.
Derfor bliver det så afgørende for manden, om han “har det der skal til”. Og han bliver sårbar overfor kritik og fejl.

Manden skal derfor opdage,
at han netop viser MOD ved
at turde se dette i øjnene

Kamp eller flugt
Da dette er så sårbart for manden, så vil han ofte forsøge at kompensere ved at bruge enten flugt eller kamp. Flugtdelen handler om at gør sig selv usynlig i forsøget på at undgå at få oplevelsen af “ikke at slå til”. Det kan fx være at han trækker sig fra konflikter i forhold til børnene, at han undlader at tage ansvar i en arbejdssituation, at han fravælger en mulig forfremmelse osv. Kampdelen handler om, at han hele tiden forsøger at gøre noget i kampen for undgå oplevelsen af “ikke at slå til”. Det kan fx være at arbejde mere, at hævde sig selv på andres bekostning, at være perfektionistisk eller forsøge at forstørre sig selv, fx gennem store biler, avanceret teknologi (smartphones, tablets, computer) eller store huse.
Kampdelen kan også komme til udtryk gennem ekstremsport.

Mandsmod
Mange mænd er ikke selv klar over, at der nedenunder disse kompenserende strategier ligger et lavt selvværd, fordi det i sig selv er dybt truende for manden at skulle indrømme overfor sig selv: Jeg er dybest set usikker. Jeg har dybest set ikke modet. Jeg oplever mig dybest set mislykket. Manden skal derfor opdage, at han netop viser MOD ved at turde se dette i øjnene. Han skal opdage, at det er et falsk billede, han har af sig selv. Og han skal opdage den sande virkelighed om sig selv, nemlig; at han har det, der skal til. Svend skal opdage, at Inges kritik handler om hendes frustration over at låsen ikke virker og ikke om fejl og mangler ved ham. Og Anders skal turde arbejde mindre og opdage, at han bliver accepteret alligevel.

Kære medbroder, der lider under et lavt selvværd: Du har det, der skal til! Og du er et værdifuldt menneske.

Af Ole Rabjerg, aut. psykolog i Agape, 4. februar 2015

Foto: Gitte Vollsmann Ole Rabjerg er psykolog i Agape
Foto: Gitte Vollsmann Ole Rabjerg er psykolog i Agape

Se også:

Rammer for det gode samvær

Kirken skal være et trygt og sikkert sted for alle, også for børn og unge. Desværre har vi alligevel set...

Overgreb