Olavskirken ved Modum Bad

Mellem Modum Bads hovedbygning og kløften ”Verdens Ende” ligger en sekskantet, smuk, norsk trækirke. Når man træder over tærsklen ind i kirken, drages øjnene straks mod alterbilledet: Et stort vindue ud mod den levende, norske natur. Midt i naturbilledet hænger et enkelt kors.

Kirken er bygget nær den gamle St. Olavs Kilde, som udgjorde centrum for det gamle Modum Bad. I flere hundrede år valfartede mennesker til kilden for at drikke af dens jernholdige vand i håbet om et bedre liv. Omkring år 1850 byggede man en sekskantet bygning over kilden, og fra da af gik kurgæsterne hver morgen til kildehuset for at drikke af vandet.

I 1957 etableredes det nye Modum Bad, og i 1970’erne opførtes en sekskantet trækirke, som skulle ligge i nærheden af den gamle kilde.

Olavskirken blev indviet i 1976 og er i dag åben døgnet rundt hele året. Den bliver brugt til gudstjenestefejring, stilhed, meditation, hvile og bøn. På Modum Bads hjemmeside har man skrevet et citat fra en tidligere patient på Modum Bad:

”Det er godt å være i Olavskirken. Der er høyt under taket, men ikke så høyt, at jeg føler meg liten.”

Kilde: modum-bad.no

Fakta: Modum Bad

Modum Bad er en diakonal institution i Norge, der fremmer psykisk sundhed og livskvalitet gennem forskning, behandling og forebyggelse. På uddannelsesområdet tilbyder Modum Bad blandt andet en Pastoral-Klinisk Uddannelse (PKU) i Sjælesorg. Landsleder Annette Bech Vad og projektleder i sjælesorg Dan Månsson har begge taget tre PKU-forløb ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, og MF i Norge. De er nu i gang med et fælles speciale, som tager udgangspunkt i en fokusgruppeundersøgelse af danske præsters viden og behov på sjælesorgsområdet.

Kilde: modum-bad.no

Olavskirken

Se også:

Rammer for det gode samvær

Kirken skal være et trygt og sikkert sted for alle, også for børn og unge. Desværre har vi alligevel set...

Overgreb